tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  TEPELNÁ ČERPADLA  >  Tepelná čerpadla DAIKIN

Tepelná čerpadla DAIKIN

top_01.gif

daikin_altherma_low_temperature_solar_connection_with_ekhwp_detail_tcm135-291788.jpg

Jsme potěšeni, že můžeme všem zákazníkům, kteří to myslí s úsporami paliv a energií vážně, nabídnout v našem E-shopu IQenergy vysoce kvalitní a v praxi osvědčená tepelná čerpadla od renomovaného výrobce DAIKIN.

Námi nabízená tepelná čerpadla na principu vzduch-voda, typu DAIKIN Altherma, patří bezesporu mezi spolehlivé výrobky s dlouhou životností. Při jejich použití pro vytápění vašeho domu budete překvapeni jejich nízkými náklady na provoz i údržbu. Kromě vytápění můžete tato tepelná čerpadla použít i na ohřev užitkové vody i na chlazení.

Dobrá zpráva pro všechny je to, že na jejich dodávku i instalaci je možno získat dotaci v programu Nová zelená úsporám

 

logo-dlouhe.png

 

 

Tepelná čerpadla DAIKIN Altherma jsou ekologické a efektivní řešení pro vytápění našeho domova

Pro ty z nás, co potřebujeme zlepšit komfort obsluhy vytápění a hledáme ekologické a efektivní řešení, jsou tato  tepelná čerpadla vhodnou alternativou, místo  kotlů na tuhá fosilní paliva.

 Jaké výhody mají tepelná čerpadla DAIKIN Altherma? 

 • VYSOKÁ ÚČINNOST TEPELNÉHO ČERPADLA PŘI JAKÉKOLI VENKOVNÍ TEPLOTĚ A TEPLOTĚ VODY

 • Každá výkonová třída má individuálně navržený kompresor s optimálním výkonem, aby se zabránilo předimenzování.
 • Účinnost je optimalizovaná při všech venkovních teplotách a teplotách vody, a to díky snímači tlaku a individuálněnavrženému deskovému výměníku tepla pro každou výkonovou třídu.

To znamená, že koncový uživatel platí pouze za výkon, který skutečně potřebuje k dosažení nejlepší energetické účinnosti. Nízkoteplotní systém Daikin Altherma využívá řadu účinných kompresorů, které mají nízký elektrický příkon i při maximálním výkonu. To vede k dosažení optimální účinnosti a vynikajícím provozním parametrům. Výkonová a certifikační schémata (např. předpisy EPBD) jsou splněna v celé Evropě.2.

 • VYSOKÝ TOPNÝ VÝKON I PŘI NÍZKÝCH VENKOVNÍCH TEPLOTÁCH

Nízkoteplotní systémy Daikin Altherma udržují vysoký topný výkon i při nízkých venkovních teplotách.Podpora elektrického záložního vytápění již není nutná buď vůbec anebo jen omezeně.Tyto vysoké topné výkony, které jsou k dispozici u všech nízkoteplotních systémů Daikin Altherma v rozsahu 4 - 16 kW, jsoudosahovány díky kombinaci:

 • Optimalizovaného řízení pro dosažení vyšších výkonů kompresoru při nízkých venkovních teplotách
 • Vstřikování kapaliny s cílem zabránit příliš vysoké teplotě na výtlaku, když je při nízkých venkovních teplotách vyžadována vyšší teplota vody
 • Dokonale nadimenzovaným deskovým tepelným výměníkům, které mají velkou teplosměnnou plochu
 • INVERTOROVÝ KOMPRESOR DAIKIN S VYSOKÝM MODULAČNÍM ROZPĚTÍM

Je-li tepelná zátěž nižší než maximální výkon systému tepelného čerpadla, může kompresor částečně snížit provozní zatížení. Tato snížená frekvence kompresoru pak vede k:

 •  Vyšší účinnosti kompresoru při částečném zatížení
 • Výkonu odpovídajícímu přesně skutečným požadavkům na vytápění budovy
 • Získání výkonu potřebného k minimální spotřebě energie
 • Nižšímu počtu spínání a prodloužení životnosti kompresoru

Nové nízkoteplotní systémy Daikin Altherma mají vysoký modulační rozsah, což znamená, že kompresor může modulovat na nízké frekvence, a dosahovat tak nejvyšší účinnosti v odpovídajícím teplotním rozsahu. Každý Daikin kompresor s invertorem má určitou maximální a minimální frekvenci a pracuje tak optimální provozní oblasti s nejvyšší provozní účinností.

 • CHYTRÉ ŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ

Kombinovaný účinek řízení bodu nastavení zařízení Daikin Altherma v závislosti na počasí a kompresorů Daikin Altherma řízených invertorem maximalizuje účinnost při každé venkovní teplotě, a zajišťuje tak stabilní teplotu v místnosti

Řízení bodu nastavení v závislosti na venkovní teplotě. Tato logika řízení vždy udržuje teplotu vody na nejnižší možné úrovni,čímž dochází k maximalizaci účinnosti tepelného čerpadla při každé specifické venkovní teplotě. To vede k:

 • Vyšší účinnosti tepelného čerpadla při současně nižší teplotě vody
 • Snížení přehřívání, a tudíž k dodávce požadovaných teplot
 • Nepřetržitému vytápění při nižších teplotách vody, což zajišťuje stálou teplotu v místnosti

Technologie řízení invertorem: snížení frekvence kompresoru se zvyšující se venkovní teplotou, a tím se zvyšujei účinnost. Kombinovaný účinek řízení bodu nastavení zařízení Daikin Altherma v závislosti na počasí a kompresorů Daikin Althermařízených invertorem maximalizuje účinnost při každé venkovní teplotě, a zajišťuje tak stabilní teplotuv místnosti.

 • OMEZENÝ ELEKTRICKÝ PŘÍKON POMOCNÝCH KOMPONENT

Kromě omezování elektrického příkonu kompresoru a elektrického záložního ohřívače omezuje Daikin také příkon pomocných komponent. Tím též přispívá k vysoké celoroční účinnosti, které dosahuje sortiment Daikin Altherma.

 • Vysoce účinné cirkulační čerpadlo osazené ve výrobním závodě již nyní splňuje se svým energetickým štítkem třídyA (EEI ≤ 0,23) předpisy, které vstoupí v platnost (ErP2015)
 • Žádné pohotovostní ztráty PCB řízení invertoru, snížení spotřeby elektřiny v režimu pohotovosti
 • U výkonové třídy 4 - 8 kW není zapotřebí vyhřívání spodní desky
 • Nízkoteplotní vyhřívání spodní desky u třídy 11 - 16 kW (řada ERLQ-C) je v provozu pouze u odmrazovacích cyklů, což vede ke snížení spotřeby energie o 90 % oproti standardním ohřívačům řízeným termostatem.=> Díky těmto všem zlepšením byla dosažena hodnota COP až 5,04*EHV(H/X)04C nebo EHB(H/X)04C s ERLQ004CV3 (Ta ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)