tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  TEPELNÁ ČERPADLA  >  Nejčastějí používaná tepelná čerpadla

Nejčastěji používaná tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo země voda

Technologie, dle které je teplo ze země předáváno do vody obíhají tepelnou kapalinou se označuje jako země/voda. Kapalina musí mít nízkou teplotu varu a musí být nemrznoucí. V plynném stavu sbírá  tato kapalina teplo: do kolektoru, který je uložený pod povrchem země; v potrubí uloženém ve vrtu. V okruhu je zařazen kompresor.

Princip tepelného čerpadla země voda

V zemním kolektoru, což  je plastová trubka, která je uložena několik set metrů pod zemí, teče nemrznoucí chladná kapalina. Tato kapalina se průchodem v zemi, která nikdy nezamrzá (stále teplota cca. 4 °C ) ohřeje. Odtud teče do výměníku, kde předá teplotu plynnému médiu. Dalším okruhu – kompresoru se plyn stlačí a v dalším výměníku (celkem jsou v okruhu dva výměníky) předá tepelný přírůstek topné vodě.

Tento princip lze realizovat v horizontálním plošném kolektoru, nebo z vertikálního vrtu.

Na 1 kW výkony tepelného čerpadla je potřeba cca 12 m vrtu a běžná hloubka vrtu je ca 100 – 150 m. NA 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku. U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Technologie, dle které je teplo ze vzduchu odebíráno přes výparník tepelného čerpadla. Výhodou této technologie jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Nevýhodou je závislost topného faktoru na  vnější teplotě.

Princip tepelného čerpadla vzduch voda

Základem této technologie je čerpadlo vzduch/vzduch (klasická klimatizace). Tepelné čerpadlo vzduch voda je navíc doplněno o Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. V současnosti je tento způsob vytápění objektů považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

Tepelné čerpadlo voda voda

Technologie, dle které je teplo získané z vody (nejčastěji ze studny). Tato technologie vyžaduje mít dvě studny (čerpací a vsakovací). Z jedné studny se voda převádí do druhé studny přes výparník. Tato technologie je náročná na podmínky a údržbu.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Technologie, která se využívá jako klimatizace. V zimě může klimatizace pracovat i obráceně, jako tepelné čerpadlo a hodí se zejména na přitápění na jaře a na podzim.

Jako ekonomicky nevýhodné se ukazuje použití frekvenčních měničů, protože se prodlužuje doba chodu kompresoru. Tyto invertorové systémy nasávají při nízkých otáčkách kompresoru malé množství suchých par a chladiva (i malé množství oleje). Kompresor není dostatečně mazán a dochází k jeho opotřebení a snížení životnosti. Další nevýhodou je nepříjemné pískání, které může působit rušivě nejen na lidi, ale také zvířata.

Moderní tepelná čerpadla disponují elektronickým expanzním ventilem (EEV).

Tepelné čerpadlo „fix-speed“ má minimální hlučnost, která se pohybuje okolo 40 dB (v kmitočtovém pásmu 50/100 H). Tento hluk neobsahuje škodlivé vysoké kmitočty.