tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla

Nejmodernější tepelná čerpadla používají invertorový kompresor s vysokým modulačním rozpětím, což má níže uvedené výhody:

Je-li tepelná zátěž nižší než maximální výkon systému tepelného čerpadla, může kompresor částečně snížit provozní zatížení. Tato snížená frekvence kompresoru pak vede k:

  • Vyšší účinnosti kompresoru při částečném zatížení
  • Výkonu odpovídajícímu přesně skutečným požadavkům na vytápění budovy
  • Získání výkonu potřebného k minimální spotřebě energie
  • Nižšímu počtu spínání a prodloužení životnosti kompresoru

Například nové nízkoteplotní systémy Daikin Altherma mají vysoký modulační rozsah, což znamená, že kompresor může modulovat na nízké frekvence, a dosahovat tak nejvyšší účinnosti v odpovídajícím teplotním rozsahu. Každý Daikin kompresor s invertorem má určitou maximální a minimální frekvenci a pracuje tak optimální provozní oblasti s nejvyšší provozní účinností.

Chytré řízení vytápění pomocí nejmodernější řídící techniky a elektroniky umožňuje kombinovaný účinek řízení bodu nastavení zařízení Daikin Altherma v závislosti na počasí a kompresorů Daikin Altherma řízených invertorem maximalizuje účinnost při každé venkovní teplotě, a zajišťuje tak stabilní teplotu v místnosti

tepelné čerpadlo IQenergy

Jak tepelné čerpadlo pracuje

Princip tepelného čerpadla je založen na využití látky s nízkou teplotou – chladiva , jejíž vlastností je nízký bod varu. Ten musí být nižší než teplota okolného prostředí, ze kterého je teplo čerpáno. Chladivo se při styku s okolním prostředím vypařuje. Zařízením - kompresorem je v plynném stavu stlačeno, čímž se zvýší jeho teplota na požadovanou úroveň, vhodnou pro vytápění, nebo ohřev vody. V kondenzátoru se teplo dále předá do topného médiu, čímže se opět ochladí a zkapalní. Poté, co bylo zpětně vráceno do kompresoru se celý cyklus opakuje.

Tepelná čerpadla v E Shopu

Co je topný faktor

Je jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla. Topný faktor charakterizuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla ke spotřebované elektrické energii.

Jak se stanový výkon tepelného čerpadla?


Výrobci tepelných čerpadel podle evropského standardu Eurovent udávají výkon jednotlivých zařízení při 7 °C venkovní teploty a 35 °C teploty topné vody (A7/W35). U některých systémů je možno najít výkon udávaný dle normy EN 14 511, obvykle pro A2/W35.

Bod bivalence

Můžeme říci, že na základě dlouholetých zkušeností s provozem tepelných čerpadel je bod bivalence (venkovní teplota, do níž tepelnou ztrátu stačí plně pokrýt energie dodaná tepelným čerpadlem) v rozmezí teplot -7 °C až -10 °C. Pokud bychom tepelná čerpadla dimenzovali na pokrytí vypočtené tepelné ztráty objektu, byla by zbytečně předimenzována a drahá a tak se v praxi navrhuje kombinace tepelného čerpadla a bivalentního záložního zdroje, jímž je nejčastěji elektrické topné těleso (elektrický přímotop). Při provozu tepelného čerpadla je to potom tak, že do určité venkovní teploty se využívá jenom tepelné čerpadlo a pokud je výkon tepelného čerpadla nedostačující, připojí se  bivalentní zdroj, aby dodal na vytápění chybějící tepelnou energii. 

 

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT