tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  SOLÁRNÍ OHŘEV VODY  >  Solární termický systém ROTEX

Beztlaký solární systém ROTEX

Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout jeden z nejmodernějších bezúdržbových solárních systémů známé značky Rotex. Jedná se o vysoce kvalitní beztlaký systém s dlouhou životností s celoročním automatickým provozem. Nemusíte doplňovat žádnou nemrznoucí směs, ani provádět žádnou jinou údržbu. 

akumulacni_nadrz_s_ridici_jednotkou.jpgSolární systém lze v e-shopu IQenergy zakoupit jako kompletní stavebnici, buď se dvěmi nebo se třemi solárními kolektory, které stačí pro potřeby rodinného domu i s více než čtyřmi uživateli. Dále se systém skládá z plastových tepelně izolovaných potrubních rozvodů, beztlaké akumulační nádrže o obsahu 500 litrů, která má v sobě integrovány nerezové výměníky tepla a z regulační čerpadlové jednotky, která se montuje z vnější strany akumulační nádrže. Součástí regulační jednotky je i regulační ventil s integrovanou indikací průtoku a snímač teploty vody, které se osadí na patřičná místa akumulační nádoby.

V příslušenství slunečních kolektorů, je také dodáván kvalitní montážní materiál k uchycení a ukotvení solárních kolektorů a i sada střešních průchodek v barvě krytiny, spojovací potrubí a fitinky pro napojení kolektorů i tepelná izolace pro venkovní potrubí, odolná vůči UV záření a čidlo teploty kolektoru.

Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody, není kolektorový okruh napojen přes žádný výměník tepla, protože je pomocí čerpadel řízených regulační jednotkou nasávána voda přímo z akumulační nádrže do kolektorového okruhu a to jen v případě, že jsou splněny, v regulační jednotce přednastavené, podmínky pro efektivní ohřev vody v nádrži. Také nepotřebuje tento systém expanzní nádobu ani pojistný ventil. V jeho potrubních rozvodech proudí čistá voda, což napomáhá tomu, že tento systém je až o 15 % účinnější, než běžné tlakové systémy, které  používající nemrznoucí kapaliny na bázi glykolu.

Čerpadlová a řdící jednotka obsahuje, mimo vlastní elektronické regulace a řídících čidel, dvě oběhová čerpadla, jedno s proměnným a druhé se stálým výkonem. Při spuštění ohřevu vody řídící jednotkou, nejdříve pracují obě čerpadla, aby se celý okruh rychleji zavodnil a po zavodnění slunečních kolektorů, pak již pracuje pouze jedno čerpadlo s výkonem řízeným a regulovaným přesně podle přednastavené teploty vody v kolektoru a v akumulační nádrži. To umožňuje minimalizovat náklady na elektřinu při provozu celého systému a dále se zvyšuje účinnost ohřevu vody.

K úspornému a efektivnímu provozu navíc přispívá i velmi dobře tepelně izolovaná speciálně navržená beztlaká akumulační nádrž (její tepelná ztráta je pouze 1,4 kWh za den při vnitřní teplotě vody 60 °C) s vynikající teplotní stratifikací vody, jejíž objem 500 litrů akorát vyhovuje pro potřeby nízkoenergetického domu.

Jako rezerva může být v akumulační nádrži vnořeno elektrické topné těleso o výkonu 2 až 9 kW, které je schopno ohřát užitkovou vodu i temperovat objekt, například v případě poruchy hlavního zdroje tepla na vytápění nebo při nedostatečném slunečním svitu.

Aby docházelo k samočinnému vypouštění vody ze slunečních kolektorů i z jeho potrubí zpět do akumulační nádrže, je potřebné zajistit stálý, alespoň dvouprocentní spád potrubí od solárních kolektorů až k akumulační nádrži. Elektronická regulace umožňuje nastavení všech potřebných provozních parametrů tak, aby bylo dosaženo maximálních tepelných zisků pro konkrétní instalaci.

Mezi hlavní výhody výše uvedené technologie termického ohřevu vody patří:

• Velmi nízké nároky na údržbu.

• Není problém s letním přehříváním systému ani se zimním zamrzáním

• Vyšší provozní účinnost oproti tlakovým systémům (až o 15%)