tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  SOLÁRNÍ OHŘEV VODY  >  Co dokáže solární systém v zimě

Co dokáže solární beztlaký systém v zimě?

pohled_na_slunecni_kolektory_umistene_na_strese.jpg

Za jasného slunečného počasí v zimním období nám mohou při vytápění domu a ohřevu užitkové vody pomáhat solární termické systémy. Ty bývají většinou tlakové a někdy beztlaké. Přestože je rozšířenější tlakový systém, je již v posledních letech zřejmé, že beztlaký systém má celou řadu výhod oproti systému tlakovému, protože nepotřebuje výměník tepla, expanzní nádobu, nemrznoucí směs a navíc má vyšší provozní účinnost (až o 15% oproti solárním tlakovým systémům). Je to dáno tím, že předávání tepla se provádí přímo do ohřívané vody v akumulační nádrži, která je oběhovými čerpadly vytlačována potrubím do solárních kolektorů. V těch se od absorbérů slunečním zářením voda přivedená z akumulační nádrže ohřeje a ohřátá vyteče zpět do nádrže. Za jakých podmínek a kdy má být voda vytlačována oběhovými čerpadly do solárních kolektorů je dáno programem, který je nastaven v řídící čerpadlové jednotce osazené přímo na akumulační nádrži. 

Řídící jednotka spolupracuje s teplotními čidly (vnořenými v akumulační nádrži a osazeným na solárním kolektoru) a s průtokoměrem osazeným na přívodním potrubí solárního okruhu na vtoku do akumulační nádrže. Pokročilá elektronika v řídící čerpadlové jednotce se stará jak o ukládání a vyhodnocování dat týkajících se množství vyrobeného tepla, tak také o řízení oběhových čerpadel. Ta jsou spouštěna pouze v případě, že teplota na solárních kolektorech je minimálně o 10°C vyšší, než je teplota vody v akumulační nádrži a nebo v zimním období, kdy venku mrzne až po dosažení teploty 70°C na solárních kolektorech. Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, čerpadla nepracují a voda samospádem vyteče z kolektorového okruhu do akumulační nádrže. Tak je systém chráněn proti zamrznutí. V letním období je systém chráněn obdobným způsobem, kdy voda je z kolektorového okruhu vypuštěna pokud by hrozilo přehřátí systému.

Provozní parametry lze na řídící jednotce nastavit tak, aby vyhovovaly vždy daným podmínkám a požadavkům, při nichž bude systém pracovat  co nejefektivněji. V závislosti na předávaném tepelném výkonu solárních kolektorů jsou na povel řídící jednotky spínána obě, či jedno oběhové čerpadlo. Při prvotním spuštění a vysokém výkonu solárních kolektorů jsou vždy spuštěna obě dvě oběhová čerpadla. Po spuštění a naplnění solárního okruhu vodou, což trvá pár minut,  běží pak většinou jen jedno čerpadlo, jehož výkon je průběžně řízen jeho otáčkami v závislosti na optimálním průtoku a teplotě vody, tak jak to vyhodnocuje řídící jednotka. Tím dochází při sníženém výkonu čerpadla k úspoře elektrické energie, na které se podílí také nižší viskozita dopravované vody (oproti vodě s  nemrznoucí směsí v tlakově uzavřených systémech) a menší hydraulický odpor, díky absenci výměníku tepla.

Na závěr to nejlepší: Solární beztlaký systém ROTEX se dvěma kolektory, které postačí pro běžnou čtyřčlennou rodinu, dokáže za celý den v zimním období, pokud svítí celý den sluníčko, vyprodukovat i více než 22 kWh tepla. Ročně je takový systém schopen vyrobit až 2700 kWh tepelné energie, což je výrazný příspěvek k úsporám našich peněz i k ochraně životního prostředí.