tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  PELETKY  >  Využití pelet

Pelety se vyplatí na vytápění i ohřev vody

pelety IQenergy

Oproti fosilním palivům se jedná o obnovitelný zdroj energie a díky kvalitní vstupní surovině a vyspělým technologickým zařízením na jejich spalování, minimálně zatěžují naše životní prostředí škodlivými emisemi. Jejich popel se dá využít jako ekologické hnojivo a do ovvzduší se ho dostane jen nepatrná část. 

Charakteristické znaky pelet a jjejich výhody:

  • na rozdíl od fosilních paliv se jedná o obnovitelný zdroj energie pro vytápění a ohřev vody
  • vysoká výhřevnost (do 18,5 MJ/kg),
  • nízký obsah popelovin (0,5 až 1 %)
  • nízký obsah vody (kolem 10 %),
  • nízké nároky na skladovací prostory dané vysokou objemovou hmotností
  • přijatelná cena za vyrobenou jednotku tepla v důsledku vysoké účinnosti
  • možnost automatizace procesů spalování
  • nízký obsah emisí
  • perspektivní standardní ekologické palivo 

Kvalitní pelety i s dopravou si můžete objednat zde v našem e-shopu

 

Pelety zajistí levné vytápění i ohřev vody

Při porovnání ročních nákladů na vytápění domu se zemním plynem, teplem z teplárny i s elektrickou energií vychází dřevěné pelety levněji. Pouze  kusové dříví, hnědé a černé uhlí jsou o něco levnější, ale při jejich použití se musíme spokojit s menším komfortem obsluhy a připravit se na častější vybírání popela a větší znečištění ovzduší emisemi.

Pokud máte ke zdroji tepla (teplovodní peletový kotel, teplovodní peletová krbová kamna, teplovodní peletová krbová vložka) napojenu akumulační nádrž, nebo kombinovaný zásobníkový ohřívač vody (tzv. boiler), můžete v zimním období levně ohřívat užitkovou vodu. Výborně tepelně izolované a vysoce kvalitní akumulační nádrže ROTEX můžete zakoupit  zde v našem e-shopu

 

Kvalitní pelety i s dopravou si můžete objednat zde v našem  E shopu

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT