tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  PELETKY  >  Výroba pelet

Výroba dřevěných pelet

Vstupní surovina, kterou jsou nejčastěji dřevěné piliny, nebo hoblovačky, se nejprve technologicky upraví do konzistentní hmoty, která se za vysokého tlaku lisuje a protlačuje přes matrici  v peletizačním lisu, Vznikají válečky (pelety) nejčastěji o průměru 6 mm a délce od 5-ti mm až do 30 mm. Při lisování se z dřevní hmoty uvolňuje lignin, který peletu drží pohromadě a zároveň na ní vytváří sklovitý a pevný povrch. Pro ještě vyšší tvrdost se přidává  do suroviny na výrobu pelet malé množství škrobu. Hotové pelety se musí ochladit, aby došlo k zatuhnutí ligninu a  pelety měly dostatečnou mechanickou odolnost a pevnost, což je důležité jak při jejich transportu, tak také při vlastním přikládání do kotle.

Dřevěné pelety v E shopu

dřevěné pelety IQenergy

Pelety z jiných materiálů než ze dřeva

V zemědělských družstvech se lisují pelety ze stébelnin (například: šťovík, křídlatka, chrastice, len, konopí), ze slámy nebo ze směsí (například: dřevní piliny-stébelniny, šťovík-křídlatka, chrastice-křídlatka). Pelety vyráběné výhradně ze stébelnin jsou však méně používány, neboť je problematický jejich větší obsah chloru, který se do rostlin dostává z hnojiv. 

Také se pelety dají vyrábět z čistírenských kalů, ze sběrového papíru, ale jejich spalování není již tak ekologické, jak je tomu u dřevěných pelet.

Jako zajímavost lze uvést například to, že Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most se v rámci grantového projektu zabýval možnostmi ověření výroby směsných pelet na bázi hnědého uhlí v kombinaci s biomasou (hnědé uhlí-šťovík). V peletách bylo uvažováno s větším podílem hnědého uhlí (až 80%). Tyto pelety vykazovaly na rozdíl od dřevních pelet vyšší výhřevnost  (cca 19,8 MJ/kg), ale z ekologického hlediska  vykazovaly horší parametry než pelety na bázi biomasy.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT