tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  PELETKY  >  Skladování pelet

Jak skladovat pelety

pelety IQenergy

V prvé řadě je potřebné pelety ochránit před příliš vlhkým prostředím a tudíš je dobré, aby byly uschovány pod střechou. S ohledem na tvar a vyšší sypnou hmotnost pelet (650 kg/m3), než mají jiná tuhá paliva na bázi biomasy (dřevní brikety, kusové dříví, štěpky apod.), může být skladovací prostor pro pelety o něco menší.

Protože jsou pelety dodávány na paletách v pytlích o hmotnosti 15 kg, nebo ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny, případně automobilem v cisternách s pneumatickou dodávkou pelet flexibilními hadicemi, nabízí se nám následující možnosti skladování:

Sklad pelet může být konstrukčně řešen jako dřevěná ohrada, podzemní nebo nadzemní nádrž, vybetonovaná jímka nebo může být zřízen v přilehlé místnosti u kotelny. Doplňování paliva (pelet) do skladu pelet se provádí například vysypáním z transportních pytlů, z korby nákladního auta nebo nafoukáním z cisteren hadicí pomocí stlačeného vzduchu (hadice bývají zpravidla délky do 25 metrů a proto by měl být sklad pelet od příjezdové komunikace k domu vzdálen maximálně do 25 metrů).

Pelety v E shopu

Pro dodatečné umístění skladu pelet do sklepa (není potřeba specielně upravovat místnost) se dodává úložný systém na pelety, který je  napojitelný pouze na vakuový sací systém. Dodává se jako stavebnice složená z jednotlivých dílů (kovový lakovaný rám, kovové dno, pytel z antistatické trvanlivé tkaniny.  

Tam, kde máme dostatek prostoru můžeme vybudovat specielní sklad pelet hned vedle kotelny, kam se pelety mohou přivézt v cisterně a pomocí flexibilní hadice nafoukat do skladu. Sklad by měl být tak velký, aby se tam vešla zásoba pelet na celý rok. Pokud nemáme tolik místa, budeme muset pelety zavážet častěji. Sklad umístěný v kryté (nejlépe zděné) místnosti je tvořen z dřevěné konstrukce a desek uložených na podpěrách do tvaru V. Ze skladu budeme pomocí šnekového dopravníku dopravovat pelety ke kotli, případně k vakuovému sacímu systému.

Sklad pelet by měl s jednou stěnou sousedit s venkovním prostředím, aby bylo možno doplňovat pelety hadicí napojenou na speciální přípojné ocelové potrubí, které je pevně osazené, utěsněné a vedené v PVC potrubí f 125 –150 mm přez tuto venkovní zeď.

Jak skladovat pelety v pytlích

Pelety v pytlích po 15 kg lze snadno skladovat v jakékoliv suché místnosti blízko zdroje tepla, kam budeme pelety ručně sypat (do násypky v kotli, v krbových kamnech nebo v krbové vložce, případně do mezizásobníku se šnekovým podavačem). Nízkoenergetický dům o tepelné ztrátě 7 kW například potřebuje za rok na vytápění a ohřev vody pouze 140 pytlů pelet po 15 kg, což je 2100 kg. Pro 2,1 tuny pelet (dvě palety po 70-ti pytlích) potřebujeme prostor minimálně 120x120 cm o výšce 200 cm, což není mnoho a jistě se někde blízko u kotelny, nebo přímo v kotelně najde.

4-1024x681.jpg

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT