tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  PELETKY

Dřevěné pelety

Rozhodnutí používat dřěvěné pelety na vytápění a ohřev vody je správné, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie za přijatelnou cenu. Námi dodávané pelety nejvyšší kvality IVORY PELLETS PREMIUM ve třídě ENplus A1 vyrobené z čistých pilin ze smrkového dřeva se hodí jako palivo do všech zdrojů tepla na dřevěné pelety a jejich garantované parametry jsou následující: 

Výhřevnost - 17,9 MJ/kg, obsah popele - jen 0,32 %, obsah vody - jen 7,46 %, otěr - 0,8 ÷ 1,5 % (přidáváno cca 1,5% speciálního škrobu pro tvrdost), sypná hmotnost cca. 650 kg/m³. Tyto pelety vám rádi prodáme i s dopravou a jistě budete s nimi spokojeni, jako celá řada našich zákazníků.

Pelety nejvyšší kvality ENplus A1 v E shopu

dřevěné pelety

Dřevěné pelety třídy A1

Do této elitní skupiny patří pouze dřevěné pelety vyrobené ze suroviny z kmenového dřeva a z chemicky neošetřených dřevních zbytků. Jen tak je možno zajistit, že vyrobená dřevěná peleta má nízký obsah popela, vysokou výhřevnost a nízký obsah dusíku, síry a chlóru. Tyto dřevěné pelety jsou určené maloodběratelům. 

Všechny parametry dřevěných pelet jsou dle norem výrobci povinni uvádět a pelety by měly být  v souladu s těmito normami vyrobeny. Pro maloodběratele dřevěných pelet je například určena norma ČSN EN 14961-2 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele.

Další norma, například pro měření průměru a délky pelet je EN 16127-Tuhá biopaliva – Stanovení délky a průměru pelet a válcovitých briket,  podle níž se provádí měření délky a průměru pelet.

V normě jsou například u dřevěných pelet pro malá spalovací zařízení zavedeny 2 průměry, tj. 6 a 8 mm a délka do 40 mm a pro velká spalovací zařízení mohou mít pelety průměr až 25 mm a délku až 50 mm.

U dřevěných pelet se dále sledují následující parametry:

Obsah vody - zde je limit  max.10 hmotnostních % vody pro všechny třídy dřevěných pelet pro maloodběratele

Obsah popela - nejkvalitnější dřevěná peleta ve třídě A1 má nejnižší popel, tj. 0,7 hmotnostního %.

Výhřevnost - pro dřevěné pelety třídy A1 je minimální výhřevnost 16,5 MJ/kg

Sypná hmotnost - pro všechny třídy musí být větší nebo rovna 600 kg/m3

Mechanická odolnost - obsah jemných částic nesmí být vyšší než 1 hmotnostní %

Přísady - u dřevěných pelet nesmí být množství přísady vyšší než 2 procenta hmotnostní na sušinu (druh a množství této přísady má výrobce uvést do prohlášení o kvalitě paliva)

Dusík, síra, chlór - třída A1 smí obsahovat max.0,3 hmotnostního procenta dusíku, obsah síry max.0,04 hmotnostního %,
obsah chloru je max.0,02 hmotnostního %

Těžké kovy - pro dřevěné pelety pro malospotřebitele jsou kovy arsen, kadmium, chrom, měď, olovo, rtuť nikl a zinek omezeny maximálním obsahem kovů v mg/kg na sušinu uvedených v normě 

Tavitelnost popela - charakterizuje chování popela za vysokých teplot.a je z nichmožno usoudit, zda budou problémy při spalování pelet

 

Potřebujete poradit? Rádi Vám doporučíme pelety i jiné nové technologie pro úsporu energie

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT