tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  FOTOVOLTAIKA  >  Technologický vývoj

Technologický vývoj fotovoltaických panelů

vitovolt_300_poly.jpg

Snahou vědců a odborníků z celého světa, je zvyšování účinnosti fotovoltaických článků a z nich sestavených panelů. Není tomu dávno, kdy byla účinnost fotovoltaických článků 12 %. Nyní je běžná účinnost FV článků 16 % a vyšší dosažené účinnosti, 18 až 24% u monokrystalických článků, patří již mezi špičkové parametry. Musíme si však uvědomit, že účinnost samotných článků je asi o dvě procenta vyšší, než účinnost kompletních panelů.

V posledních letech je věnována zvýšená pozornost doplňkovým komponentům fotovoltaických systémů (invertor, kabeláž, nosná konstrukce), které ovlivňují podíl na celkové spotřebě vstupní energie při výrobě fotovoltaických systémů. Snahou je snížit jejich cenu a zvýšit jejich spolehlivost a životnost. Proto se ceny fotovoltaických krystalických křemíkových článků a z nich sestavených panelů neustále snižují, neboť se daří minimalizovat energetickou náročnost jejich výroby a zároveň se snižuje spotřeba materiálů a je uplatňována recyklace.

První fotovoltaické články bylo možno v 50. letech pořídit za několik tisíc dolarů za watt jmenovitého výkonu a na jejich výrobu bylo spotřebováno více energie, než sami za svoji dobu životnosti dokázaly vyrobit. Bylo to způsobeno tím, že byly údajně používány stejné technologicky i energeticky náročné postupy jako při výrobě mikročipů a navíc vyrobené fotovoltaické články měly nízkou účinnost.

    FOTOVOLTAIKA na střechy, Nová zelená úsporám v E shopu

Vývoj jde dále a mimo původních článků z monokrystalického křemíku byla již vyvinuta celá řada nových typů fotovoltaických článků.

Fotovoltaické články první generace jsou na bázi technologií krystalických křemíkových článků. Jejich nevýhodou ve srovnání s novějšími technologiemi jsou vyšší nároky na spotřebu polovodičových materiálů.

Fotovoltaické články druhé generace se svojí koncepcí snaží eliminovat nevýhody první generace. Do druhé generace patří většina typů tenkovrstvých článků. Mimo komerčně dostupných typů-CdTe (kadmium-telur), CIS (měď-indium-selen), CIGS (měď-indium-galium-selen), a-Si (amorfní křemík) jsou vyráběny další typy - články se světlocitlivými barvivy (Dye-sensitised) a články s organickými polymery (Organic Polymer).

Fotovoltaické články třetí generace jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti pomocí různých technik i nově použitých materiálů a surovin. Mezi nejpokročilejší produkty patří vícevrstvé a koncentrátorové články, u nichž je vyšší účinnosti dosahováno použitím více vrstev, ze kterých každá vrstva využívá pouze část slunečního spektra (fotony), jejichž energie je vyšší než šířka zakázaného pásu dané vrstvy a ostatní záření propouští do nižších vrstev. Například dvouvrstvé články mohou údajně dosáhnout teoreticky účinnosti 42 %, třívrstvé 49 %, šestivrstvé kolem 65 %. Teoretický limit pro nekonečný počet vrstev je 68 %.

Komerčně dostupné třívrstvé články mají účinnost okolo 30 %. Díky náročnější výrobě je však jejich cena oproti jednovrstvým článkům v přepočtu na watt výkonu asi 2 až 3krát vyšší. 

Koncentrátorové články jsou schopny při vyšších intenzitách slunečního záření dosáhnout účinnosti až 41 % pro jednovrstvé, 55 % pro dvojvrstvé a 63 % pro třívrstvé články a limit pro nekonečný počet vrstev je udáván až 86 %. Ke koncentraci slunečního záření jsou používána zrcadla nebo Fresnelovy čočky.

 

Vědci z celého světa se zabývají celou řadou perspektivních konceptů, které pro zvýšení účinnosti fotovoltaických článků používají například speciální nanostruktury, tzv. supermřížky, umožňující řídit šířku zakázaného pásu (quantum dot, quantum well). Cílem výzkumů je vytvořit tyto struktury například z křemíku, který je všude dostupný a relativně levný.

 

 

 

PROČ SI POŘÍDIT FOTOVOLTAIKU OD IQenergy?

CO OBSAHUJE NABÍDKA OD IQenergy

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT