tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  FOTOVOLTAIKA  >  Solární panely s mikroměničem

Fotovoltaické panely s mikroměniči - snadná instalace a rychlá úspora energie

Ano je to tak, nabízíme vám malou kompletní fotovoltaickou elektrárnu, kterou si můžete zakoupit v našem e-shopu a nainstalovat i sami podle přiloženého návodu. Stačí jenom najít pro umístění solárního fotovoltaického panelu osluněné nezastíněné místo (nejlépe směrem na jih), propojit mezi sebou několik kabelů a  mikroměničů a výstup připojit zástrčkou do volné zásuvky a již šetříte elektřinu a vaše peníze za ni.

Grid free

Co si sami vyrobíte, o to méně zaplatíte

Princip je jednoduchý:

Fotovoltaický panel vyrobí stejnosměrný proud, mikroměnič jej přemění na střídavé napětí 230 V a vy toto napětí přivedete do zásuvky. Kolik kWh proudu vyrobí vaše elektrárna, o to snížíte svoji spotřebu z veřejné sítě. Jediný požadavek je, aby výkon vaší FV elektrárny byl navržen tak, aby odběr místních elektrospotřebičů byl vždy vyšší než je maximální výkon mikroměniče. Jen tak se vám podaří, aby vyrobená energie ze solárního fotovoltaického panelu byla vždy spotřebována přednostně před placenou energií ze sítě.

Výhodou je, že tento systém FV elektrárny lze jednoduše výkonově navyšovat (propojit mezi sebou více fotovoltaických panelů a pospojovat více mikroměničů) a dodávaný výkon lze jednoduše řídit pomocí proudových hlídacích relé. Tak je možno zajistit, aby veškerá vyrobená elektrická energie byla spotřebována jen ve vašem domě a nedocházelo nikdy k přetokům zpět do distribuční soustavy.

Solární sady Grid Free v E shopu

 

Pokud vás tato sluneční mini elektrárna zaujala a máte zájem se dovědět více, přečtěte si níže, anebo se obraťte se s důvěrou na našeho energetického poradce, který vám ochotně a bezplatně zodpoví vaše otázky.
 

Přibrzdit* elektroměr legálně je snadné!

Umožní vám to minimálně fotovoltaický panel Grid Free

gf-elektromer.jpg

 

 

*) Přibrzdění elektroměru znamená snížení odběru z rozvodné sítě. Důrazně odrazujeme od jakékoliv manipulace s měřiči elektrické energie. Zásahy do měřících zařízení jsou protiprávní.

Získávejte elektrickou energii sami. Buďte GridFree.

gf-microinverter.jpg

V České republice, tak jako v Anglii, Dánsku, nebo v Holandsku a dalších vyspělých evropských zemích  byli realizovány desetitisíce malých solárních instalací sloužících částečné snížení vlastní spotřeby elektřiny.

Solární panel +  Mikroinvertor = nejjednodušší cesta, jak ušetřit peníze snížením výdajů za nákup elektřiny.

                                                                                           Základem GridFree instalace je solární panel s MikroInvertorem

Nová cesta  k energetické svobodě.

Máte nějaké zařízení, které trvale odebírá elektrickou energii? Díky solárnímu panelu s MikroInvertorem můžete během dne snížit spotřebu elektrické energie díky přímé přeměně solární energie na elektřinu a tím ušetřit peníze. Navíc chráníte životní prostředí.

K získávání energie pro vlastní spotřebu navíc nemusíte mít žádnou licenci, ani se nemusíte stát podnikatelem, ani nemusíte vést žádnou evidenci, ani si nikde registrovat.

Solární sady GridFree v E shopu

 

Grid free

 

Rozbalte si více informací GridFree

CO JE GRID FREE ?

GridFree 

Pojem GridFree označuje vlastní zdroj elektrické energie určený výhradně pro přímou spotřebu (anglicky selfconsumption) na daném místě bez jakýchkoliv dodávek do distribuční sítě. Jednoduše řešeno, u GridFree instalace vždy platí, že vlastní získaná energie je vždy o něco nižší než aktuálně spotřebovaná energie a proto nedochází k přetokům energie do distribuční sítě (za elektroměr). Sada Grid Free promění sluneční paprsky (difuzní světlo) na elektrickou energii, kterou vám dodá panel s mikro-střídačem instalovaný kupř. na balkoně. Pokud máte spotřebiče, které tuto energii spotřebují, nemusíte energii nakupovat od distributora (ze sítě), ušetříte fin. prostředky.

Výchozí situace: vaše spotřebiče jsou napájené elekřinou, kterou odebírate z rozvodné soustavy a musíte za ni zaplatit dle smluvního terifui.

Vaše spotřeba elektřiny během dne vypadá takto:

 

GF-Spotreba-Full-480px.gif

Běžný stav: veškerá energie je odebírána z rozvodné sítě. Vše platíte.

 

Řešení GridFree znamená, že část spotřeby (až 80%) elektrické energie, můžete získat přímo ze solárních panelů. Energie získaná ze solárního panelu vám pomůže snížit spotřebu energie

Vaše spotřeba bude vypadat takto:

 

GF-Spotreba-Slunce-480px.gif

Gridfree: Část energie (zelená) je získána přímo ze slunečního záření.

Zelená část ukazuje energii získanou ze solárních panelů. S rostoucím slunečním svitem během dne roste množství získané energie. Tímto způsobem se minimalizuje množství odebírané energie z rozvodné sítě. Během plného svitu lze tímto způsobem získat až 80% energie z fotovoltaiky.

Výsledný odběr energie z distribuční sítě pak vypadá takto:

 

GF-Spotreba-Grid-80-480px.gif

 

 

 

 

 

 

 

Ještě před instalací GRID FREE?

Jak začít? Dva jednoduché kroky:

Krok č. 1:

Ve vaší domácnosti jsou spotřebiče, které mají trvalý odběr během dne. Určete jejich celkový příkon.

Náš tip: Mezi spotřebiče s trvalým odběrem nejčastěji patří: lednice, nabíječky, stand by spotřebiče (televize, tiskárny), servery, monitory, routery, čerpadla, kamerové systémy, denní osvětlení chodeb, ventilace, klimatizace, průmyslová zařízení a mnoho dalšího.

Krok č. 2:

Podle celkového příkonu, instalujte potřebný počet sad „Gridfree“  (1 sada = panel + invertor)

Náš Tip: Jedna sada „Grid Free“ je složena z jednoho fotovoltaického panelu s mikroinvetorem. Solární panel  má maximální výkon cca 230W. Například pro napájení spotřebiče s trvalým příkonem 500W je vhodné použít 2 sady s tím, že celkový výkon těchto solárních sad bude maximálně 460W. V ideálním případě se za plného slunečního svitu vaše spotřeba placené energie z distribuční sítě sníží z původních 500W na pouhých 40W.

Kalkulace návratnostI GRID FREE pro domácnosti

Jedna sada panelů s mikro-invertorem v našem  E shopu stojí kolem 8500 Kč. Při průměrném ročním slunečním svitu v ČR 1500 hodin vám tento set  vyrobí minimálně 230 kWh elektrické energie. Koupí elektřiny ze sítě  by jste zaplatili ca. 4,30 Kč/kWh. Jedna sada vám tedy pomůže ušetřit kolem 1000 Kč za rok.

Návratnost investice ? Uložíte li 8500 Kč do banky, jaké zhodnocení budete mít za rok? Pokud investujete stejnou částku do solární sady GridFree, získáte za rok nejméně 1000 Kč úspory. To je zhodnocení 11,7% p.a. Navíc u slunce máte plnou jistotu, že nezkrachuje!

 

Proč se vyplatí GRID FREE i ve firmách?

Následujícím příkladem argumentujeme o výhodách tohoto systému.

Dejme tomu, že máte ve firmě kancelářskou techniku (několik počítačů), které jsou v provozu každý den vždy od 8:00 do 17:00 hodin (9 hodin denně). Za 9 hodin provozu se spotřebuje 2,25 kWh energie. Za rok je to cca 810 kWh energie (360 dní x 2,25 kWh).

Připojíte li do síťového obvodu jeden set GRID FREE (pouhý jeden solární panel s mikroměničem 230W) a budete za rok počítat s 1000 hodinami slunečního svitu, pak Vám solární set dodá 230 kWh elektrického proudu. energie. Reální úspora je přes 28%.

Reálná úspora však bude nejspíše ještě větší, protože na mnoha místech ČR lze běžně počítat s 1500 až 1700 hodinami slunečního svitu za rok. Navíc můžete v jednom setu propojit více solárních panelů. Reální je snížení spotřeby energie až 60% - 80%, což se ověřilo v praxi. To znamená, že až 80% energie získáte bez dalších nákladů přeměnou slunečního záření a pouhých 20% odeberete se sítě. Vaše faktura za elektřinu pak bude místo 4000 Kč jen pouhých 800 Kč. Pokud jste podnik, můžete si dělat reklamu, že jste zelená firma a má to na to plné právo.

GF-House-1000W.gif

GRID FREE sníží spotřebu u těchto zařízení

Během slunečného dne můžete účinně snížit odběr ze sítě díky přímému získání elektrické energie podle principu GridFree. Největší úspora je u výpočetní techniky provozované právě během dne.

Trvale běžících zařízení: jako jsou telekomunikační zařízení, počítačové routery, bezpečnostní kamery, dohledové systémy, alarmy a jiné trvale zapojené zařízení.

Spotřebiče provozované během pracovní doby: počítače, veškerá kancelářská výpočetní technika, telefonní ústředny, osvětlení pracovních míst, osvětlení chodeb, vařiče, kávovary,  a jiné zařízení.

Trvale/částečně provozované technologická zařízení: například kotelny, výtopny, ventilační systémy, odvětrávání, sací a tlaková čerpadla, výrobní linky a zařízení.

Snížení energetické náročnosti u klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel. Zejména u klimatizace je úspora evidentní. V letních měsících svítí slunce intenzivněji, a proto je třeba více chladit nebo klimatizovat. Energie ze slunce může být efektivně využita ke snížení spotřeby elektrické energie u každé klimatizační

GF-SelfConsumption-600W-540px.jpg

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT