tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  FOTOVOLTAIKA  >  Recyklace panelů

Recyklace fotovoltaických panelů

Obecně je životnost fotovoltaických panelů odhadována na minimálně 30 let. Po této době jejich fungování se nabízejí různé možnosti pro jejich následné využití: Buď je dále, v případě jejich fungování, použít i za cenu jejich sníženého výkonu ve stávající instalaci, nebo je odprodat dalším zájemcům, pro které budou i FV panely s nižší účinností ještě použitelné a ekonomicky výhodné. V poslední řadě mohou být FV panely zdrojem cenných surovin, které lze získat recyklací. 

Recyklovatelné materiály FV panelů

V prvé řadě lze recyklovat sklo, které tvoří cca 60–70 % hmotnosti FV panelu, dále hliníkový rám, který tvoří cca 20 % jeho hmotnosti. Více je to u tenkovrstvých panelů, kde je podíl skla a hliníku přes 95 %. Tyto výše uvedené materiály jsou běžně recyklovány z téměř 100 %. 

Hůře recyklovatelné jsou však plastové komponenty, které vlivem klimatických podmínek obvykle degradují a tak je lze recyklovat jen vyjímečně. Většinou se pouze dá využít jejich energie, která vznikne jejich spálením.

Těžké kovy (stříbro), které jsou ve FV panelech také obsaženy se musí separovat od životního prostředí. Hledají se však cesty, jak tyto materiály nahradit materiály ekologičtějšími.

Pro likvidaci panelů je údajně navrhován podobný postup jako při recyklaci LCD televizorů. Nejprve se ručně demontuje hliníkový rám, potom následuje drcení a třídění velikostních frakcí pomocí separační metody – fluidní a mokré splavy a elektrodynamická separace. Stříbro a další použitelné kovy jsou získávány chemicky a pyrometalurgicky.