tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  FOTOVOLTAIKA  >  Přímý ohřev vody C.3.3.

FOTOVOLTAIKA - C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

Fotovoltaika Nová zelená úsporám

V našem e-shopu nabízíme, v rámci dotačního titulu NOVÁ ZELENÁ USPORÁM, kvalitní FV elektrárnu sestavenou ze špičkových komponentů, určenou pro ohřev vody,  kterou dodáváme i s montáží jako hotový set. Tyto sety montujeme po celé ČR. Jako bonus navíc každý náš zákazník dostane od nás po realizaci malý dárek, který vám bude pomáhat spořit elektřinu.

Navíc pro vás poskytujeme, jak před vlastní realizací, tak také po ní, kvalitní bezplatné energetické poradenství. Stačí nám zavolat na telefonní číslo: 775030326 nebo napsat na e-mailovou adresu: klobusnik@iqenergya.cz.

Z jakých komponentů je FV elektrárna sestavena a co je součástí dodávky je uvedeno například zde (pro 1,5 kWp) a nebo v našem e-shopu, kde je FVE i o vyšším výkonu (2 kWp) a zde je můžete i objednat.

 • 6x polykrystalický fotovoltaický modul  Amerisolar 250 Wp, hliníkový rám, rozměry: 1640 x 992 x 40 mm
 • Vysoká účinnost fotovoltaických článků 16,9%, vysoké roční výnosy
 • 1x solární ohřev vody Kerberos s integrovaným MPP trackerem, který navýšuje zisk v průměru o 30%
 • Upevňovací systém na šikmou střechu, krytina taška
 • Kabely DC, AC, jištění, přepěťová ochrana DC, box
 • Montáž po celé ČR
 • Administrace dotace Nová zelená úsporám

Pro koho se hodí ohřívat užitkovou vodu pomocí fotovoltaických panelů?

Dá se říci, že téměř každá domácnost si může takový systém pořídit. Výhodou je, že lze toto provést i dodatečně a není to výsadou jenom novostaveb. Instalace malé fotovoltaické elektrárny je poměrně jednoduchá a nevyžaduje žádné složité stavební úpravy. Po vyplnění jednoduchého dotazníku, který vám naše firma IQenergy zašle k vyplnění, se na základě vašich stávajících spotřeb elektrické energie dovíte jaký typ fotovoltaické elektrárny bude pro vás nejvýhodnější. V případě vašeho zájmu o dotaci i realizaci se náš instalační technik dostaví k vám domů, aby na místě dořešil podrobnosti napojení i umístění fotovoltaických panelů na střechu. Po úspěšné realizaci se můžete těšit nejen na dotaci, ale i na radost z toho, že máte energii ze Slunce a pomáháte chránit naše životní prostředí.

Jaké akumulační ohřívače vody můžeme použít pro FV solární panely?

Doporučujeme akumulační ohřívač o obsahu minimálně 120 litrů. Dnes již existují elektrické akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem, které používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, kdy je výhodou to, že  mezi fotovoltaické panely a elektrickou topnou spirálu není vložen střídač a tak je tento systém ohřevu pro nás cenově dostupnější.

Ohřívač vody může být například i dvouspirálový, jenž je připraven jak pro přímé připojení fotovoltaických panelů tak také pro napojení z elektrické rozvodné sítě. Pro provozování fotovoltaického ohřevu nepotřebujeme souhlas provozovatele distribuční soustavy ani licenci na výrobu elektřiny, protože se jedná o ostrovní provoz.

Jaký je rozdíl mezi ohřevem vody FV solárními panely a termickými solárními kolektory?

Fotovoltaické panely

Výhody:

 • jsou lehčí (cca 12 kg/m2)
 • snadno se propojí s ohřívačem vody (dvěma vodiči o průměru 7 mm)
 • po nahřátí vody umožňují další využití vyrobené elektřiny
 • ohřívají vodu i ve velkých mrazech

Nevýhody:

 • nižší účinnost, musí být kompenzována větší plochou panelů

Termické solární kolektory

Výhody:

 • vyšší účinnost, stačí menší plocha kolektorů
 • vyšší výkon na m2

Nevýhody:

 • hmotnost kolektoru  je cca 23 kg/m2
 • nutné propojení kolektoru a akumulační nádoby potrubím s kapalinou
 • nutná tepelná izolace potrubí pro snížení tepelných ztrát
 • spotřeba elektřiny na provoz oběhového čerpadla a elektronické regulace
 • u tlakového systému se po dosažení maximální teploty kapalina v kolektorech vyvaří

Podpora solárních fotovoltaických systémů v programu MŽP ČR Nová zelená úsporám - C. Efektivní využití zdrojů

Nová zelená úsporám
 

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace el. energie s tepelným využitím přebytků a celkovým

využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

     

Oceněný pomocník při využití solárního FV systému pro ohřev vody - Solar KERBEROS

KERBEROS

Řada lidí se ptá, proč ohřívat vodu fotovoltaikou, když má nižší účinnost?

Je to pravda, u fotovoltaických (FV) panelů se udává účinnost 15 – 18 %, zatímco u fototermických (FT) až 85%. Jedná se zde však o účinnosti přeměny slunečního záření na využitelnou (tepelnou nebo elektrickou) energii z metru čtverečního. To v praxi znamená, že u FV systému pro dosažení stejného výkonu potřebujeme pokrýt panely větší plochu střechy ale téměř při srovnatelných nákladech.

Je nutné mít při použití FVE se Solar Kerberosem  speciální bojler? 

Ne, protože Solar Kerberos je navržen tak, aby mohl ohřívat vodu ve většině běžných bojlerů o objemu cca 100 – 200 litrů.

Jak je to, když Slunce nesvítí ? 

v případě nedostatečného slunečního svitu vám Solar Kerberos vodu ohřeje energií ze sítě a vše probíhá zcela automaticky, o nic se nemusíte starat a na přehledném displeji můžete sledovat kolik energie Solar Kerberos využil ze slunce a kolik spotřeboval ze sítě. Tak můžete sledovat vaši úsporu elektřiny.

Je složité Solar Kerberos a FVE nainstalovat?

Není, protože lze zakoupit ucelené systémy (sety) FV panelů na střechu pro všechny druhy střešních krytin včetně dalších potřebných komponentů. Propojení panelů s řídicí jednotkou je realizováno odbornou instalační firmou pouze pomocí dvou ohebných kablíků, není třeba nic sekat, omítat apod.

Co je to MPPT?

MPPT – v angličtině Maximum Power Point Tracking (sledování bodu maximálního výkonu) - je vlastnost měniče Solar Kerberosu zatěžovat FV panely optimálně při jakémkoli osvětlení a čerpat z nich tedy maximum dostupné energie. Je to technologie ve fotovoltaice běžná  a FV střídač bez MPPT se prakticky již neprodávají. 

 

Solar Kerberes na You Tube

PROČ SI POŘÍDIT FOTOVOLTAIKU OD IQenergy?

CO OBSAHUJE NABÍDKA OD IQenergy

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT

Co je dobré vědět o fotovoltaice

Z ČEHO SE SKLÁDÁ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
 • Fotovoltaické panely sestavené ze solárních křemíkových článků (monokrystal, polykrystal, amorfní)
 • Měnič nebo-li střídač měnící stejnosměrné napětí na střídavý proud 230 V (1f) nebo 400 V (3f).
 • Vodiče k propojení fotovoltaických panelů s měničem a s vnitřními rozvody elektřiny v objektu.
 • MPP tracker, který slouží k optimalizaci výkonu fotovoltaických panelů dle slunečního svitu
 • Wattrouter, který slouží k řízenému spínání a ovládání elektrospotřebičů (např. akumulačního zásobníku vody, pračky, klimatizační jednotky, filtrace pro bazén apod.) tak, aby se zamezilo přetokům do venkovní rozvodné sítě a zvýšilo se využití vlastní vyrobené elektřiny v objektu.
 • Baterie, nebo akumulační zásobník teplé vody pro uložení přebytků vyrobené elektrické energie pro pozdější využití, kdy nesvítí Slunce.
FOTOVOLTAICKÝ PANEL
 • Fotovoltaický panel (solární modul) má obvykle rozměry 164x90 cm.
 • Na 1 kWp instalovaného výkonu potřebujeme cca 7 m2 plochy střechy.(podle typu solárních článků)
 • 1 fotovoltaický panel má obvykle výkon v rozmezí 250-270 Wp. Ročně dokáže vyrobit 250-270 kWh elektřiny za rok.
 • Jednotka kWp. Jedná se o špičkový (peak) výkon fotovoltaické elektrárny při STC (Standard Test Condition), kdy dopadá sluneční energie kolmo na FV panel E=1000W/m2, průzračnost atmosféry Am=1,5, teplota FV článků T=25°C.
 • Fotovoltaický panel má údajně životnost až 40 let. Výkon fotovoltaického panelu klesá přibližně o 0,7 % ročně. Uváděný pokles výkonu po 25 letech provozu je max. o 20 %.
MĚNIČ-STŘÍDAČ DC/AC
 • Nazývá se  také jako střídač, či invertor.
 • Zajišťuje přeměnu ze stejnosměrného napětí, přiváděného z fotovoltaických panelů, na střídavé napětí.
 • Účinnost střídače při přeměně energie je obvykle 96-98 %.
 • Měnič-Střídač, může být jednofázový, nebo třífázový.
 • Pro připojení baterie a ukládání přebytků výroby elektřiny, potřebujeme tzv. hybridní měnič.
 • Měnič-Střídač zpravidla obsahuje MPP tracker pro vyšší procento využití výkonu fotovoltaických panelů.
MĚNIČ-STŘÍDAČ DC/DC
 • Zařízení pro úpravu velikosti napětí a souvisejícího stejnosměrného proudu.
 • Například výrobek Solar Kerberos, který umožňuje využití energie z fotovoltaických panelů pro přímý ohřev vody v akumulačním zásobníku.
 • Další využití Solar Kerberos je pro nabíjení menších baterií např.pro zálohování zabezpečovacího zařízení, měření a regulace, oběhových čerpadel, nebo elektrického skůtru, či kola.
 • U fotovoltaiky obsahuje zpravidla MPP tracker pro vyšší procento využití výkonu fotovoltaických panelů.
WATTROUTER
 • Přídavné zařízení, které se instaluje do rozvaděče v objektu..
 • Zapojuje a spíná okruhy se spotřebiči, jako je např. akumulační zásobník, klimatizace, ohřev a filtrace bazénu.
 • Může plynule regulovat příkon podle potřeby a nastavených pravidel.
 • Pomáhá omezit přetoky přebytků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.
 • Může také pracovat podle signálu HDO, jímž distributoři vzdáleně řídí čas spínání spotřebičů ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT).
TRACKER MPP
 • Jedná se o zařízení, které hledá ideální poměr napětí a proudu v čase, kdy svítí Slunce a fotovoltaické panely vyrábí elektřinu.
 • Pomáhá zvýšit objem vyrobené elektřiny až o 40% ve srovnání s instalacemi bez MPP trackeru.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTŘINY PRO OHŘEV VODY
 • Fotovoltaický systém s DC/DC střídačem umožňuje ohřev vody ve Vašem stávajícím bojleru.
 • Při nahrazení stávajícího termostatu je možné ohřívat vodu i stejnosměrným napětím.
 • Na 1 osobu se uvažuje  spotřeba cca 40 litrů teplé vody denně,což představuje pro čtyřčlennou rodinu cca  58.400 litrů (58,4 m3) za rok.
 • Na ohřev 58.400 litrů studené vody z 10 °C na 55 °C se spotřebuje cca 3.100 kWh elektřiny ročně. Tolik energie vyrobí za rok FVE o instalovaném výkonu 3 kWp, s12-ti fotovoltaickými panely.
VYUŽITÍ VLASTNÍ VYROBENÉ ELEKTŘINY Z FVE
 • Je nutné správně navrhnout instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny i její komponenty, aby zejména v letních měsících výroba elektřiny nepřevyšovala příliš její spotřebu.
 • Využití vlastní vyrobené elektřiny v běžné domácnosti se standardními elektrospotřebiči a bez dodatečné akumulace je  cca 20-30 % v případě, že je poměr celkové roční spotřeby elektřiny 1.000 kWh na 1 kWp instalovaného výkonu. Pokud je tento poměr vyšší, tak stoupá procento využití vlastní vyrobené elektřiny.
 • Instalací zásobníků s ohřevem vody je možné zvýšit využití vyrobené elektřinyo další cca 20-30 % a také uspořit na jiných energiích pro vytápění, pokud je pro vytápění využita voda v otopných tělesech, podlahovém topení apod.
 • Využít přebytky vyrobené elektrické energie ze dne přesunem na dobu, kdy FVE nevyrábí, je možné  akumulací elektřiny do baterií.
 • Změna času využívání elektrospotřebičů s výkonem v řádu kW, umožní dosáhnout využití FVE i nad 90 %.
 • Optimalizací velikosti FVE, v závislostí na typu a velikosti naší spotřeby, se můžeme přiblížit 100 % využití vyrobené elektřiny z FVE. 
 • Instalací FVE je možné snížit svoji závislost na systému distribuce i hodnotu jističů,
KRITÉRIA PRO NÁVRH FVE
 • Návrh fotovoltaické elektrárny by měl být proveden nejprve s ohledem na naše spotřeby elektřiny během dne, kdy je dostatek slunečního svitu k výrobě elektřiny a to jak v pracovní dny tak také o výkendech. Důležité je také rozložení významných odběrů elektřiny elektrospotřebiči v čase.
 • Ideální je provést měření Wattmetrem se záznamem příkonů i časů odběrů jednotlivých elektrospotřebičů na paměťovou kartu a tato data vyhodnotit a na základě zjištěných údajů navrhnout pracovní režim časově programovatelných elektrospotřebičů tak, aby byl zajištěn postupný a co nejplynulejší odběr elektřiny s minimálními výkyvy v době slunečního svitu. Případnou nadvýrobu elektřiny je potřebné ukládat buď do ohřevu užitkové vody a nebo do baterií.
 • Pro zajištění maximální energetické soběstačnosti je potřebné navrhnout FVE o výkonu, který bude pokrývat co největší podíl Vaší roční spotřeby elektřiny. K tomu však bude již potřebné vyrobenou elektřinu v době slunečního svitu a při jejím okamžitém nevyužívání uchovávat na pozdější využití, kdy již Slunce nesvítí. To lze provést jak akumulací do vody, tak také akumulací do baterií. Kapacita naakumulované elektrické energie by měla odpovídat našim energetickým potřebám a měla by být efektivně využívána. 
 • Pro efektivní využívání elektřiny je potřebné mít pod kontrolou jak vlastní elektrospotřebiče a elektrozařízení, tak také naše spotřební návyky. Můžeme k tomu využít například wattrouter a možnosti programování a odložených startů (pračky, myčky, ohřev vody, větrání, vaření a pečení a pod.)