tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  FOTOVOLTAIKA  >  Historie fotovoltaiky

Historie fotovoltaiky

monokristalline-zelle--uni-stuttgart.de_.jpg

Objevení fotoelektrického a později fotovoltaického jevu bylo základním poznatkem a impulzem pro další bádání, kdy bylo zjištěno, že elektrický proud mezi kovovými elektrodami, které jsou ponořeny v roztoku se mění v závislosti na intenzitě osvětlení.Toto údajně prezentoval francouzské Akademii věd na jejím zasedání 29. července 1839 Alexandre Edmond Becquerel, i když  pro jeho mladý věk bývá jako objevitel uváděn jeho otec Antoine César Becquerel.

V roce 1876 fotovoltaický jev údajně poprvé pozorovali William Grylls Adams a jeho žák Richard Evans Day na PN přechodu vytvořeném mezi selenem a platinou, kdy vznikalo elektrické napětí a proud bez působení vnějšího elektrického pole pouze působením světla.

Fotovoltaika v  E shopu

 

 

O jedenáct let později, v roce 1887 Heinrich Rudolf Hertz objevil další závislost elektřiny a světla, a to, že elektrický výboj ve vzduchu (plynu) vznikne snadněji mezi elektrodami, na které dopadá ultrafialové záření.

Fotovoltaické články na bázi selenu údajně vyrobil v roce 1883 také americký vynálezce Charles Fritts, účinnost fotovoltaických článků však byla nižší než 1 %.

Také Albert Einstein se fyzikálním principem fotoelektrického jevu teoreticky zabýval a popsal ho ve svojí práci týkající se rozvoje teoretické fyziky a zejména za objev zákonitostí fotoelektrického jevu a vysvětlení, že energie uvolněného elektronu závisí pouze na frekvenci záření (energii fotonů) a počet elektronů na intenzitě záření (počtu fotonů) získal Einstein v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. Einsteinovu hypotézu pak experimentálně potvrdil v roce 1916 Robert Andrews Millikan.

PN přechod na křemíku náhodně objevil v roce 1940 Russell Shoemaker Ohl, jenž zjistil, že při osvětlení vyrábí proud. Účinnost se pohybovala kolem 1 % a svůj objev si nechal patentovat.

Až o čtrnáct let později byl v roce 1954 v Bellových laboratořích vyroben první fotovoltaický článek, který byl použitelný pro výrobu elektřiny a jednalo se o článek z monokrystalického křemíku, jehož účinnost byla kolem 6 %.

Již v roce 1958 fotovoltaické články našly své uplatnění jako zdroj elektřiny na kosmických družicích a využívají se v této oblasti k napájení elektropřístrojů dodnes.

PROČ SI POŘÍDIT FOTOVOLTAIKU OD IQenergy?

CO OBSAHUJE NABÍDKA OD IQenergy

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT