tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Produkty a řešení  >  FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA, SOLÁRNÍ PANELY NA STŘECHY DOMŮ

Fotovolaika IQenergy

Fotovoltaika umožňuje výrobu elektřiny ze slunečního záření (fotovoltaická elektrárna, solární elektrárna, FVE, PV). Tato technologie není složitá. Sluneční světlo se ve fotovoltaických článcích přemění jednoduše na elektřinu.

V ČR a SR najdeme velké solární parky, stejně jako solární panely instalované na rodinných domech. V ČR je průměrná intenzita slunečního svitu 950 až 1 340 kWh na m2 za rok. Počet slunečních hodin je 1 300 až 1 800 za rok. Vlastnit sluneční elektrárnu můžete i Vy. Kupř. umístěním 10 ks fotovoltaických panelů (instalovaný výkon 2,5 KWp) na střechu si můžete vyrobit ročně až 2,5 MWh elektrické energie. 

Pokud rodinný dům nevlastníte, nezoufejte. Na balkon Vašeho bytu, kupř. v paneláku, můžete upevnit 1-2 ks solárních fotovoltaických panelů, které Vám ze slunce vyrobenou elektřinu distribuují přímo do zásuvky a k Vaším elektrospotřebičům. Jak to funguje? Fotovoltaický panel vyrobí stejnosměrný proud, mikroměnič jej přemění na střídavé napětí 230 V a vy toto napětí přivedete do zásuvky. Kolik kWh proudu vyrobí vaše elektrárna, o to snížíte svoji spotřebu z veřejné sítě. Jediný požadavek je, aby výkon vaší FV elektrárny byl navržen tak, aby odběr místních elektrospotřebičů byl vždy vyšší než je maximální výkon mikroměniče. Jen tak se vám podaří, aby vyrobená energie ze solárního fotovoltaického panelu byla vždy spotřebována přednostně před placenou energií ze sítě.

Od 01.01.2016 je fotovoltaika dotovaná v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Fotovoltaika v programu Nová zelená úsporám

Fotovolatika pro ohřev vody levnější o 35 000 Kč (C.3.3)

„Boiler napájený fotovoltaikou“ fotovoltaika pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

solární ohřev vody kerberos

 

 • systém musí být optimalizována v závislosti na zátěži (např. MPP trackerem)

 • celý systém nesmí být propojen s distribuční soustavou

 • energie z fotovoltaiky musí pokrývat minimálně 50 % tepla na přípravu teplé vody

 • objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky

Fotovoltaika s ohřevem vody a spotřebou v dalších spotřebičích
Fotovoltaika s dotací levnější o 55 000 Kč

nová zelená úsporám fotovoltaika

Fotovoltaická elektrárna připojená k síti a se zásobníkem teplé vody

Na rozdíl od systému fotovoltaiky s přímým ohřevem vody (C.3.3) je zde možné mít tuto elektrárnu připojenou do sítě. Přebytky elektřiny lze používat pro ohřev vody.  Nespotřebovaná elektřina nebude zbytečně přetékat do sítě.

 • fotovoltaika musí vyrobit alespoň 1700 kWh za rok (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp)

 • minimálně 70 % vyrobené elektřiny se musí spotřebovat v domě

 • invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %

 • objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů/ 1 kWp  instalované fotovoltaiky

 

Fotovoltaika s dotací levnější o 70 000 Kč
Solární fotovoltaické panely s akumulací elektrické energie s celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

fotovoltaická elektrána

 

 

Maximální dotace ve výši 70 000 Kč

Menší fotovoltaická elektrárna připojená k síti, vybavená bateriemi s využitelnou roční výrobou min. 1700 

 • fotovoltaika musí vyrobit alespoň 1700 kWh za rok

 • minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě

 • invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %

 • systém musí být vybaven baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp fotovoltaiky

Fotovoltaika s akumulací elektrické energie s dotací levnější o 100 000 Kč
a s celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1

Nová zelená úsporám fotovoltaika

Větší fotovoltaická elektrárna připojená k síti, vybavená bateriemi s využitelnou roční výrobou min. 3000 kWh

 • fotovoltaika musí vyrobit alespoň 3000 kWh za rok (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp)
 • minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě
 • invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %
 • fotovotaika musí být vybavena baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp fotovoltaiky

PROČ SI POŘÍDIT FOTOVOLTAIKU OD IQenergy?

CO OBSAHUJE NABÍDKA OD IQenergy

Pomůžeme vám vyladit optimální velikost vaší solární elektrárny a zajistíme dotaci Nová zelená úsporám

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT