tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Partneři  >  Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi pro fyzické osoby

Jak se stanu obchodním poradcem IQ Energy?

Kontaktujete nás vyplněním formuláře nebo telefonicky (+420) 774 641 264. Vzájemně si vyjasníme naše požadavky a Vaše očekávání. Po absolvování základního školení od nás obdržíte  prezentační materiály, propagační podporu, a v případě potřeby i osobního trenéra ve Vašem regionu. Začleníte se do týmu partnerů ve Vašem regionu a budete dodržovat náš etický kodex. Dostanete přístup do interního systému (partnerská zóna) portálu odborných partnerů. Vysvětlíme Vám systém finančního odměňování.

Jaký je obchodní koncept?

Náš koncept zohledňuje potřebu většiny obyvatel a firem v EU na snižování provozních nákladů na energie. Zaměřujeme se na energie a provoz domů a budov, které jsou dnes velkými žrouty energií. V budoucnosti se hodláme zaměřit i na dopravu. Obchodujeme a vyvíjíme vlastní technologie, které dokáží snížovat spotřebu energie ve všech typech  budov až o 100%. Tyto technologie jsou zaměřené na osvětlení, vytápění a ohřev vody, větrání, klimatizaci, provoz elektrických spotřebičů, výrobu vlastní energie z alternativních zdrojů a inteligentní řízení spotřeby. Zohledňujeme potřebu osobního kontaktu s klientem, při kterém je provedena kalkulace možných energetických úspor a jsou doporučena opatření ke snížení nákladů za energie. Využíváme strategie interaktivního (přímého) marketingu. Jsme průkopníci v maximalizaci úspor a Vaše role s sebou nese odpovědnost za pozitivní společenskou změnu, které musíte věřit.

Jaká bude moje odměna?

Váš výkon je odměněn podle obratu tvořeného prodejem zboží a služeb. Nepožadujeme žádné vstupní poplatky, žádné povinné odběry zboží, neexistují jakékoli jiné náklady, které by vznikaly na Vaší straně. Můžete očekávat systém bonusů, jednorázových odměn a slev, které budou vypláceny podle výsledků prodeje ve Vaší prodejní skupině.

Jaká je cenová politika?

Naše ceny jsou konkurenceschopné a jsou v ideálním poměru cena/kvalita. Máte garanci, že kromě Vaší zasloužené odměny, profituje i zákazník v rámci návratnosti investice do úspor.

Vaše prodejní ceny jsou vždy pro zákazníka výhodnější než ceny  v e-shopu.

Pokud se rozhodnete budovat vlastní tým poradců profitujete i z jejich prodejů. V případě opakovaných prodejů, které zákazník realizuje bez Vašeho přičinění, máte také nárok na odměnu.

Jaké jsou záruky?

Jako obchodní poradce máte přístup k inovativním technologiím a novinkám vyvinutách pro maximalizaci úspor. Sázíme na vysokou kvalitu a exklusivní produkty. Spolupracujeme výhradně s renomovanými výrobci.

Jaká je podpora?

Obdržíte komplexní zaškolení vedené odborným lektorem a kvalitní informační a propagační materiály, přístup do CRM systému s vlastním účtem.

Jak si vybuduji vlastní tým?

Podpoříme Vás při budování vlastního týmu. Tento způsob spolupráce doporučujeme jenom poradcům s opravdu proaktivním přístupem k prodeji a ambicemi něčeho dosáhnout. Můžete si vytvořit spolupracující skupinu poradců, které odborně vedete, motivujete, školíte a podporujete. V takovém případě je Vaší odměnou podíl na obratu Vašeho obchodního týmu.

Otázky a odpovědi pro právnické osoby a podnikatele

Jak se stanu odborným partnerem IQ Energy?

Od obchodních partnerů vyžadujeme registraci jako podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osob) a bezúhonnost. Měli by jste být podnikatelem v oblasti energetiky, sanitární techniky, topení, klimatizace, stavebnictví nebo ve spřízněném oboru. Díky Vašim technickým znalostem a naší podpoře společně dokážeme uvést do chodu projekty v oblasti energetické efektivnosti a/nebo výroby energie z alternativních zdrojů.

Jaký je obchodní koncept?

Naše podnikání zohledňuje požadavek většiny obyvatel, domácností, firem a státní správy na snižování provozních nákladů za energie. Zaměřujeme se na provoz všech typů budov, které jsou velkými žrouty energií. Pomocí moderních technologií a inteligentních systémů jsme schopni snižovat náklady na osvětlení, topení, ohřev vody, chlazení, větrání a klimatizací až o 80%. Řídíme se podle evropské směrnice 2010/31/EU.

Jaký užitek budu mít z partnerství?

Sázíme na výborný poměr cena/kvalita. Spolupracujeme výhradně s renomovanými výrobci. Nakupujeme u nich výrobky do našeho obchodu, souběžně vyvíjíme vlastní, rovněž vysoce kvalitní produkty a služby. Jako odborný partner máte přístup k inovativním technologiím a novinkám, které jsou vyvinuty světovými instituty pro maximalizaci úspor. Rozsáhlá paleta produktů, kterou můžete nabídnout širokému spektru zákazníků, Vám zaručí náskok před konkurencí.

Jakou budu mít podporu?

Zaškolíme Vás formou praktických seminářů a školení. Dozvíte se vše o jednotlivých zařízeních a systémech úspor elektrické energie a tepla. Podrobně Vás seznámíme s podpůrnými programy, projektováním větších systémů, záručními opravami, pojištěním a také Vás naučíme jak maximalizovat úspory v domácnostech a firmách.

Pro akvizici zákazníků Vás vybavíme reklamními materiály a kalkulačkou úspor.

Jako odborný partner budete mít přístup do našeho intranetu, kde naleznete mnoho užitečných tipů a aktuální informace včetně cen a slev.

Váš start u "IQ Energy" je začátkem dlouhodobého a spolehlivého partnerství. Klademe důraz na osobní kontakt, profesionalitu a Vaši podporu.