tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Partneři  >  Management kvality

Management kvality

Kvalita jako záruka budoucích úspor a návratnosti investice 

IQ Energy nabízí technologie a řešení snižující energetickou náročnost bez ztráty dosavadních výhod a zbytečně vysokých pořizovacích nákladů. Je kladen velký důraz na rychlou návratnost investice, jednoduchou a bezproblémovou montáž, servisní podporu, garance a ochranu životního prostředí. Některé příklady výroby alternativních energií, jako jsou solární zdroje, zdroje zpracování biomasy, využívání tepelné energie a jiné moderní technologie lze chápat jako prostředek k substituci dosavadních tradičních zdrojů a zvýšení efektivního využívání energie, ale i v těchto případech je kladen velký důraz na ekonomiku projektu.

Naším cílem je maximalizovat úspory nejen v domácnostech, ale i ve firmách a státní správě, a zároveň přispět ke zlepšení kvality životního prostředí a udržení trvalých hodnot.

Podmínky managementu kvality

Renomovaní, prověření dodavatelé: dodavatelé všech produktů i služeb jsou renomovaní výrobci. Jsou definované přesné podmínky, které tyto výrobky a služby musí splňovat. U každého výrobce probíhají testy a kontroly kvality.

Vynikající kvalita potvrzená nezávislými testy: dodavatelé jsou certifikováni podle všech důležitých norem, ve většině případů se jedná o výrobce, kteří řídí  výrobu dle principů TQM ISO.

Kontrola příjmu: všechny produkty jsou kontrolovány již při příjmu zboží na základě certifikovaného procesu. Kromě toho jsou prováděny rozsáhlé namátkové kontroly během nichž jsou prověřovány všechny technické parametry produktů.

Vlastní testovací zařízení: testuje se kvalita komponentů, kvalita výrobků a jejich garantovaných parametrů.