tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  RODINNÉ DOMY

Nová zelená úsporám - rodinné domy

zelená úsporám

3. výzva pro rodinné domy byla vyhlášena 22. října 2015. Je časově neomezená a o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

O dotaci je možno žádat, jak před zahájením realizace níže uvedených podporovaných opatření, tak také v průběhu, nebo po jejich dokončení. Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % způsobilých výdajů, které je nutné řádně doložit. Peníze budou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Každý žadatel může získat maximálně 5 000 000 Kč.

O dotaci je možno požádat i zpětně a to maximálně 24 měsíců před datem zaevidování žádosti. Na vyplacení požadované dotace, od doby podání žádosti o dotaci, bychom měli čekat nejvýše 9 týdnů. Podmínkou je splnění požadovaných krytérií dotace a bezchybná žádost o dotaci. Na každý rodinný dům je možné uplatnit pouze jednu žádost, která však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory.

Nová zelená úsporám-podporovaná opatření 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů zateplení obálky budovy zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, výměnou oken a dveří, kdy jsou podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností - výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie - výměna neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel, na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu)

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT