tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  Opatření A+B
A.Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Nová zelená úsporám - A.Snižování energetické náročnosti stávajících RD

V tomto případě je možno žádat o dotace na následující opatření:

  • Zateplení obálky budovy zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, výměnou oken a dveří, kdy jsou podporována dílčí i komplexní opatření
  • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
  • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).
  • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 - požadované parametry

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

A.0

A.1

A.2

A.3

 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci

nebo

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

EA
[kWh.m-2. rok-1]

bez požadavku

≤ 90

≤ 55

≤ 35

 

nebo

 

Uem 
[W.m
-2.K-1]

 

≤ 0,95 Uem,R

≤ 0,85 Uem,R

≤ 0,75 Uem,R

 

Měněné stavební prvky obálky budovy


[W.m
-2.K-1]

U ≤ 0,9*Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2

a vyhl. č. 78/2013 Sb.

 

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EAoproti stavu před realizací opatření

[%]

≥ 20 %

≥ 40 %

≥ 50 %

≥ 60 %

 

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Nová zelená úsporám - B.Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V tomto případě je možno žádat o dotace na následující opatření:

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů.

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory:B.1 a B.2.

Podoblast B.1 a B.2 - požadované parametry

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

Podoblast podpory

B.1

Podoblast podpory

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 90

≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U
[W.m-2.K-1]

≤ Upas

≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,22

≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby 

n50
[1.h-1]

≤ 0,6

≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max 
[°C]

≤ θai,max,N

≤ θai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

Ano

Ano

Maximální výše dotace:

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory[Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2

Podoblast B.4 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

  • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2,
  • jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč,
  • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč,
  • všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Poradíme Vám ZDARMA. Jsme tým energetických poradců

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT