tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  NZÚ-solární termický systém

NZÚ-solární termický systém

V tomto textu bychom chtěli upozornit na výhody a možnosti  instalace solárních termických systémů, jež jsou podporovány v dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZÚ).

V programu NZÚ se  jedná o Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů. My se nyní zaměříme pouze na solární termické systémy, kde jsou následující požadavky:

  • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
  • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
  • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
  • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,

Výše dotace je v tomto případě ještě rozlišena následovně:

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

Z ekonomického i ekologického hlediska je samozřejmě výhodné využít solární termický systém jak na ohřev teplé vody na mytí, tak také na přitápění.  Velmi kvalitní a v praxi osvědčené výrobky z oblasti solárních termických systémů vyrábí firma ROTEX. Tyto výrobky můžete také zakoupit v e-shopu IQenergy.

Solární systém ROTEX Solaris se dodává ve dvou různých variantách:

  • Tlakový solární systém (Solaris-P) - vhodný pro všechny aplikace a budovy. Funguje účinně a bezpečně bez ohledu na délku potrubí a výšku.  Tepelná energie se do akumulační nádrže ROTEX od solárních kolektorů předává přez vestavěný bivalentní výměník tepla a nebo z jiného zdroje tepla.
  • Beztlaký solární systém Drain-Back (Solaris-DB) - vhodný pro budovy, kde lze zajistit potřebný spád potrubí.  Voda z nádrže je automatickou čerpadlovou jednotkou čerpána přímo bez výměníku tepla do solárních kolektorů (panelů), kde se ohřívá a následně ukládá do akumulační nádrže. To významně zvyšuje účinnost a efektivitu solárních kolektorů. Protože systém není natlakovaný, není vyžadována expanzní nádoba, pojistný tlakový ventil, tlakoměr a tepelný výměník.Pokud není k dispozici dostatek slunečního záření nebo akumulační nádrž nepotřebuje více tepla, čerpadlová jednotka se vypne a celý solární systém se vypustí do akumulační nádrže. Proto není potřebné používat nemrznoucí kapalinu.

Vhodné kombinace solárního systému pro podporu vytápění a ohřev užitkové vody s jinými zdroji tepla jsou následující:

  • Plynový kondenzační kotel/solární energie (GCU compact)
  • Tepelné čerpadlo/solární energie (HPSU compact)
  • Kotel na biomasu/solární energie
  • Krbová vložka na biomasu/solární energie

Výhodou velmi dobře tepelně izolované solární akumulační nádrž ROTEX je, že  může s minimálními tepelnými ztrátami uchovávat velké množství tepla ze solární energie, využívat ho pro ohřev vody nebo vytápění i o několik hodin později nebo až další den.

Rádi vám bezplatně poradíme, jaký solární systém bude pro vaše potřeby nejvýhodnější. Volejte na telefon: 775 03 03 26 nebo 381 300 520, případně napište na e-mail: klobusnik@iqenegy.cz