tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  DOTACE rekuperace

NOVÁ ZELENÁ USPORÁM - dotace rekuperace

Každý prostor obývaný iidmi, nebo i jinými živočichy, je potřebné větrat, protože vydýchaný vzduch je plný škodlivin a obsahuje již málo životodárného kyslíku. Abychom v době topného období neplýtvali drahoceným teplem, při našem běžném větrání okny, byl vymyšlen umělý způsob větrání, který byl původně vyvinut pro průmysl a větší administrativní budovy, kdy lze ze znečištěného odváděného vzduchu při nuceném větrání získat tepelnou energii pro předehřev čerstvého přiváděného vzduchcu.  Jedná se o tzv. zpětné získávání tepla, nebo-li o rekuperaci. Systém zpětného získávání tepla ze vzduchu může být buď centrální a nebo decentrální. V poslední době začíná být často využíván systém decentrální pro jeho jednodušší instalaci a absenci vzduchotechnických potrubí. V rámci programu Nová zelená úsporám je toto energeticky úsporné opatření podpořeno v následující podoblasti programu:

Podoblast C.4 - Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

  • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů,
  • minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %,
  • dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000