tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Každý z nás má dnes jedinečnou šanci získat v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) dotaci  v rámci 3. výzvy pro rodinné domy, která byla vyhlášena dne 22. října 2015.
zelená úsporám

O dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021. Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. 

IQenergy podporuje program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, protože tento program má příznivý dopad na úsporu našich peněz za paliva a energie, na ekonomiku i na zlepšování našeho životního prostředí. 

Základní podmínky poskytování podpory najdete zde:

O dotaci NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM můžeme žádat na tato energeticko úsporná opatření:

zelená úsporám

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

V této oblasti podpory jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinnýchdomů, prováděná na obálce budovy, jako je např. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelně izolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí zateplované stavební konstrukce, a výměna výplní stavebních otvorů.

zelená úsporám

Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech. Opatření jsou dále členěna na další podoblasti: 

shutterstock_148441493.jpg

Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla  

V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem. Podporu v podoblasti C.1 a C.2 nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

 

Viz následující interaktivní tabulka s odkazy:

Podoblast

podpory

Typ systému Podpora [Kč]
C.1 C.2
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.2.1
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.2.2
C.1.3 Krbová kamna a uzavř. krb.vložky na biomasu s teplovod. výměníkem s ruční dod. paliva  50 000 40 000
C.2.3
C.1.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem
se samočinnou dodávkou paliv
50 000 40 000
C.2.4
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
C.2.5
C.1.6 Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
C.2.6
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch–voda, v  E shopu -  jak získat DOTACI zde 75 000 60 000
C.2.7
C.1.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.2.8
C.1.9 Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 30 000
C.2.9

Na opatření v podoblasti C.1 je možno žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A. Žádat v podoblasti podpory C.2 lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění Enepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů  

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinnýchdomů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Podoblast podpory Typ systému Podpora  [Kč]
C3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody,  v  E shopu  - jak získat DOTACI zde 35 000
C3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění - jak získat DOTACI zde 50 000
C3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem, v E shopu  - - jak získat DOTACI zde 35 000
C3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1,  v  E shopu  -  jak získat DOTACI zde 55 000
C3.5       

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1, v E shopu  -  jak získat DOTACI zde

70 000
C3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1,E shopu  - jak získat DOTACI zde 100 000
zelená úsporám

Vyřízení dotačního titulu -Nová zelená úsporám- kompletní služby, dodání optimálního zařízení za výhodné ceny.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT