tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Vytápění  >  Kotle na plyn

Kotle na plyn

Jedná se o velmi rozšířený zdroj tepla na vytápění i ohřev užitkové vody, který v posledních letech v plynofikovaných oblastich nahradil uhelné zdroje tepla, aby docházelo k menšímu zatížení životního prostředí škodlivými emisemi.

Plynové kotle mohou být stacionární, nebo závěsné, které šetří místo. Často se kotle zapojují do tzv.kaskád, kdy je požadovaný výkon kotelny sestaven ze dvou i více kotlů. Výhodou je, že výkon kotelny se lépe přizpůsobuje momentálním potřebám tepla, spínáním a odepínáním kotlů kaskádovou regulací a navíc máme vždy rezervu v případě poruchy, či údržby některého z kotlů osazených v kotelně.

V poslední době se začínají více prosazovat kondenzační plynové kotle, které jsou vhodné pro nízkoteplotní systémy a které dokáží využívat i teplo obsažené ve spalinách, které by jinak odcházely bez užitku do komína. Nejmodernější plynové kotle mají plynule modulovaný výkon a široký rozsah výkonu umožňuje provozovat kotel co nejefektivněji.

Provozní účinnost běžného plynového kotle můžeme zvýšit vřazením akumulační nádrže do okruhu vytápění hned za kotel. Kotel tak méně často spíná a lze ho seřídit a provozovat na optimální výkon.