tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Vytápění  >  Kotle na pelety

Kotle na pelety

Tam, kde není, v obci či městě, k dispozici zemní plyn, CZT a pod., je možné využívat k vytápění a ohřevu užitkové vody ekologické automatické teplovodní kotle na pelety.

Moderní automatické teplovodní kotle na pelety, mají speciální podávací zařízení, které celý proces přikládání paliva a obsluhy kotle zjednodušuje a automatizuje. Výkon kotle se dá plynule měnit pomocí automatické regulace, která řídí jak přísun pelet na hořák, tak také otáčky ventilátoru, jenž je využíván při spalování pelet.

Pokud potřebujeme zajistit větší instalovaný výkon kotelny, můžeme osadit několik teplovodních kotlů na pelety a řídit je podobně jako plynové kotle, pomocí kaskádové regulace, kdy výkon kotelny je řízen spínáním a odepínáním kotlů a tak se lépe přizpůsobuje momentálním potřebám tepla. Navíc máme vždy rezervu v případě poruchy, či údržby některého z kotlů osazených v kotelně.

Kondenzační peletové kotle a kogenerační jednotky

Vrcholem techniky jsou dnes již používané kondenzační peletové kotle, jejichž účinnost je o 8,5 % vyšší než je tomu u klasických peletových kotlů a malé kogenerační jednotky (tzv.mikrokogenerační jednotky) na dřevní plety, které současně s výrobou tepla jsou schopny vyrábět také elektřinu. Decentralizace výroby elektřiny a tepla by měla být jednou z cest, jak minimalizovat velké ztráty paliv a energií vznikající při jejich přenosu a dopravě na velké vzdálenosti. V současné době jsou tzv. mikrokogenerační jednotky poměrně drahé, což je způsobeno nevhodnou cenovou politikou. Mělo by to být tak,  aby naopak zařízení šetřící naše životní prostředí byla levná a dostupná pro každého.

Skladování pelet a jejich doprava do kotle

Pokud se rozhodnete pro vytápění peletami, budete potřebovat skladovací prostor (zásobník na pelety, silo). Zásobník na pelety je  zpravidla konstruován tak, aby objem paliva vystačil asi na 1 týden. Větší zásobu paliva (na půl roku až rok) můžete uskladnit v silu, které může být konstrukčně řešeno jako dřevěná ohrada, podzemní nebo nadzemní nádrž, vybetonovaná jímka nebo může být zřízeno v přilehlé místnosti u kotelny. Doplňování paliva do sila se provádí například vysypáním z transportních pytlů, z korby nákladního auta nebo z cisteren hadicí pomocí stlačeného vzduchu. Doprava paliva (pelet) ze zásobníku (sila), do kotle se provádí automaticky na základě pokynů regulační a řídící automatiky pomocí speciálního šnekového dopravníku nebo sacím systémem.

Teplovodní krbová kamna na pelety a teplovodní peletové krbové vložky se využívají hlavně v domácnostech. Jejich obliba roste, protože jejich náročnost na obsluhu není složitá a výkon krbových kamen i peletových krbových vložek lze velmi dobře regulovat při zachování vysoké provozní účinnosti (cca 80 až 90%). Integrovaný zásobník pelet u těchto zdrojů tepla pojme až okolo 30 kg pelet, což vystačí na vytápění nízkoenergetického či pasivního domu po dobu několika dní. Můžeme také zakoupit peletová krbová lokální kamna, která slouží pouze pro vytápění místnosti, ve které jsou umístěna. Při volbě výkonu krbových kamen (zdroje tepla) je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty místnosti, kde budou kamna nainstalována.