tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Vytápění

VYTÁPĚNÍ

Hlavním úkolem vytápění je zajistit v objektech tepelnou pohodu při pobytu lidí a zároveň chránit stavbu a její technická zařízení před nízkými venkovními teplotami v topném období. K vytápění objektů nám mohou sloužit zdroje tepla uvedené v dalších kapitolách, které k výrobě tepla používají jak fosilní paliva, elektřinu. tak také obnovitelné zdroje energie (biomasu), Pokud budete potřebovat při volbě zdroje tepla na vytápění poradit, obraťte se prosím na naše odborníky, kteří vám bezplatně a kvalifikovaně zodpoví vaše dotazy (poradce EKIS). Některé zdroje tepla můžete zakoupit i v našem e-shopu. Ke všem výrobkům je zajištěna i technická podpora včetně montáže a servisu.