tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Větrání  >  Přirozené větrání

Přirozené větrání

Snaha o úspory energií nás vede k hledání přirozených způsobů výměny vzduchu v budovách, ale je potřebné si uvědomit, že každé větrání odvádí ohřátý vzduch a dochází tak k energetickým ztrátám.

K přirozené výměně vzduchu dochází vlivem tlakového rozdílu uvnitř a vně budovy, působením větru a vlivem rozdílu teplot, jež vyvolávají termický vztlak. Zpravidla bývá vyšší teplota uvnitř budovy, než je teplota venkovní a díky rozdílným hustotám vzduchu, dochází k tlakovému rozdílu a k proudění vzduchu. Vítr, který fouká na budovu určitou rychlostí, vyvolává na straně návětrné přetlak a na straně závětrné podtlak. Rozložení tlaků v budově, kdy ve spodní části budovy je podtlak a ve vrchní části budovy je přetlak, vede k tzv.komínovému efektu proudění vzduchu.

Aby bylo přirozené větrání funkční musí být splněny výše uvedené podmínky. Z toho vyplývá, že přirozené větrání je závislé na atmosférických podmínkách.

Pokud nebudeme přirozené větrání nějakým způsobem regulovat, bude docházet zejména v zimním období, k velkým tepelným ztrátám, jež mohou převýšit úspory za elektřinu při nucené dopravě vzduchu, zejména při použití ventilátorů s plynule regulovatelnými elektronicky řízenými motory.

Mělo by se proto větrat v zimě intenzivně a krátce, aby nedocházelo k ochlazení stěn a povrchů předmětů v interiéru, což vede k energetickým ztrátám a tepelné nepohodě.

Přirozené větrání v budovách zpravidla zajišťujeme okny (mikroventilace), případně větracími šachtami a nebo provětráváním otevřenými okny a dveřmi.

Pootevírání oken může být ovládáno elektronicky malými servomotory řízenými centrální regulací, která zajistí, aby byla okna otevírána a zavírána například v přednastaveném čase, na základě informace čidla o znečištěném vzduchu, případně zavírána při dešti, silném větru. Existují také automatické mechanické otevírače a zavírače oken.

Účinnost větrání větracími šachtami můžeme zvýšit buď větracími hlavicemi (VHO) nebo rotačními hlavicemi (tzv.větrné turbíny). Rotační hlavice jsou známy jako komínové hlavice a prvky ventilace dvouplášťových střech. Hlavice je tvořena "cibulovitým" radiálním kolem, s dozadu zahnutými lopatkami. Pokud fouká vítr, dochází ke spojení účinku podtlaku v ústí připojeného potrubí a podtlaku na sací straně rotujícího radiálního kola.