tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Tipy jak ušetřit  >  Voda

Voda

Voda je také neustále dražší a tak se nám vyplatí, hledat možnosti, jak minimalizovat její spotřebu. Abychom získali přehled o tom, jak s vodou hospodaříme, je potřebné průběžně sledovat její spotřebu a vše pečlivě zapisovat a vyhodnocovat. Tak se například dozvíme, že je někde prasklé potrubí, protože je neobvykle větší spotřeba než jindy.

U objektů v majetku obcí a měst (i u velkých firem a výrobních závodů) se neobejdeme bez energetického auditu, či energetické studie, abychom mohli zodpovědně říci, kde a jakým způsobem s úsporami vody máme začít.

Snížení spotřeby užitkové vody

  • Nenechávejte téci trvale teplou vodu do umyvadla a odtékat bez užitku do odpadu při mytí nebo při čištění zubů.
  • Neomývejte nádobí pod trvale tekoucí vodou. Umyjte nádobí v dřezu mycím prostředkem a pak nádobí vodou krátce opláchněte.
  • Opravte kapající kohoutky. Jedním pouze slabě "kapajícím" netěsným  kohoutkem  odkape  asi  170  litrů  vody  za  měsíc ( 10  kapek za minutu).
  • Osaďte   na   výtokové  trubice  dřezových  a  umyvadlových  baterií  i sprch, perlátory ( cena  perlátoru  je  od  90  do  260,-Kč /  ks  včetně  DPH a  dokáže  uspořit na příslušné baterii 30 - 50 %  vody ).
  • Namontujte   si   do   vaší   plovákové   splachovací   nádržky   WC   úsporné   závaží     "SKRBLÍK",  které vám  umožní  regulovat  podle  potřeby  množství  vody  vytékající z nádržky při splachování.  V okamžiku uvolnění síly působící na táhlo nebo ovládací páku se ihned uzavře odtok vody. U  nás  nejrozšířenější  splachovače s plovákovým uzávěrem  na  výtoku  jsou  konstruovány  tak,  aby při  každém  použití  vytekl  vždy  plný  objem nádržky asi 10 litrů ( cena  úsporného  závaží  je 100,-Kč a dokáže uspořit   asi 60 % vody ). 
  • Vyměňte stávající vodovodní baterie za moderní  a úsporné pákové baterie, které vám usnadní manipulaci při nastavení požadované teploty užitkové vody a dále vám uspoří až 40 % vody. ( cena pákové baterie je od 1.700 do 2.300,- Kč ).
  • Namontujte si moderní  nádržku WC s úsporným provozem, která je vybavena dvojčinným úsporným vypouštěcím ventilem, který umožňuje dva stupně splachování. 

Největší úspory užitkové vody a tepelné energie dosáhnete kombinací výše uvedených úsporných opatření a doplňků.  Při instalování všech doplňků ( včetně dvou perlátorů u dřezu a umyvadla ) může být roční úspora na osobu až 40 % celkové spotřeby vody.

Využití dešťové vody

Jednou z cest jak minimalizovat spotřebu vody z vodovodního řádu, je pořízení systému pro využití dešťové vody. Dešťová voda je jímána v nádržích na dešťovou vodu, filtrována a čerpacím systémem dodávána do potrubního vedení užitkové vody.

Vlastní studna

Pokud máte velkou spotřebu vody, vyplatí se vám z dlouhodobého hlediska vybudování vlastní studny. Výhodou bude velmi nízká cena vody a nezávislost na dodavateli vody.

Nevýhodou jsou však velmi vysoké počáteční náklady a také je nutné provádět a platit pravidelné rozbory vody. Musíte také zažádat o patřičná povolení pro vybudování studny.

Studny a vrty k jímání podzemní vody (tzv. trubní studny) jsou stavby. Proto se řídí obdobnými pravidly jako každá jiná stavba vyžadující územní rozhodnutí a stavební povolení.