tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Poradenství  >  Změna dodavatele paliv a energie

Změna dodavatele paliv a energie

Úvodem je potřeba zmínit, že změna dodavatele elektřiny i plynu je podle zákona bezplatná a můžeme ji provádět podle zákona jednou za půl roku.

Změna dodavatele elektřiny

Právo změnit dodavatele elektřiny máme všichni již od 1. ledna 2006. Ne každý však toto právo využil a zůstal věrný svému stávajícímu dodavateli.

Důvody, pro které jsme změnu dodavatele elektřiny nevyužili, mohou být různé:

 • spokojenost se svým dodavatelem i jeho cenou za elektřinu
 • nedůvěra ke všemu novému,
 • obava ze složitosti vyřízení změny,
 • obava, že za změnu budeme muset platit
 • nedostatek času změnu vyřídit,
 • nedostatečná informovanost jakou úsporu peněz nám změna přinese.

Přitom je si nutno uvědomit, že změnou dodavatele můžeme ušetřit ročně
i několik tisíc korun. Jak je to možné?

 • Protože konečná cena elektřiny, kterou platíme se skládá z několika složek, z nichž jsou regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) služby spojené s dopravou elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi (cena za distribuci), za systémové služby, za činnost zúčtování operátorem trhu a cena na krytí vícenákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů energií, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů energie.

Distributoři elektřiny (vlastníci rozvodných elektrických sítí) jsou ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce.

 • Mezi neregulované složky patří naopak cena za silovou elektřinu, která je na otevřeném trhu předmětem smluvních vztahů a jejíž výše závisí na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny. A právě zde můžeme volbou vhodného dodavatele, který nám prodá výhodněji silovou elektřinu ušetřit naše peníze.
 • Dodavatelů elektřiny je celá řada a jejich seznam najdete například na webových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz (viz oddíl Domácnosti „cenový kalkulátor plateb“, kdy po vyplnění příslušného formuláře cenového kalkulátoru, kde zadáte potřebné vstupní údaje si můžete zvolit záložku „Porovnání nabídek dodavatelů“ a otevře se vám seznam dodavatelů s porovnáním cen celkových plateb za elektřinu se zvýrazněním vašeho stávajícího dodavatele). Kliknutím na název dodavatele se dostanete na webové stránky dodavatelů, kde následně najdete také pokyny, jak postupovat a stát se jejich zákazníkem (zpravidla stačí zavolat na bezplatnou zákaznickou linku nebo využít on-line formulář).
 • Pokud budeme chtít změnit dodavatele elektřiny je vhodné si připravit doklady z posledního ročního vyúčtování, abychom si mohli vypočítat, jaké budou předpokládané nové roční platby za elektřinu a porovnat kolik peněz uspoříme a dále stávající smlouvu, abychom zjistili, kdy nám skončí výpověďní lhůta a od kdy budeme mít již dodavatele nového.
 • Pro nové smlouvy je výpovědní lhůta u smluv uzavřených na dobu neurčitou omezena zákonem maximálně na 3 měsíce. Někteří dodavatelé nabízejí výpovědní lhůtu i kratší (1 měsíc).
 • Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele elektřiny je možné dát při podpisu smlouvy vybranému obchodníkovi plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele. Obchodník pak může provést některé činnosti za nás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.

Změna dodavatele plynu

Také trh s plynem prošel liberalizací a od 1. ledna 2007 si můžeme vybrat, od jaké společnosti budeme plyn odebírat.  Toto právo také nevyužil každý a to ze stejných důvodů, jaké byly uváděny u změny dodavatele elektřiny.

Změnou dodavatele plynu můžeme rovněž ušetřit několik tisíc korun za rok a úspora bývá zpravidla větší, než je tomu u změny dodavatele elektřiny.

Cena plynu je rovněž složena ze složky regulované ERÚ, kde se jedná o přepravu a distribuci (k distributorům plynu patří v České republice RWE, E.ON a Pražská plynárenská) a dále ze složky neregulované, u níž ceny určuje trh a stanovuje obchodník (v České republice působí několik velkých obchodníků se zemním plynem a menší dodavatelé, jež mají na trhu zatím okrajovou úlohu).

Pokud budeme chtít změnit dodavatele plynu je vhodné si připravit doklady z posledního ročního vyúčtování, abychom si mohli vypočítat, jaké budou předpokládané nové roční platby za plyn a porovnat si kolik peněz uspoříme a dále stávající smlouvu , abychom zjistili, kdy nám skončí výpověďní lhůta a od kdy budeme mít již nového dodavatele.

Při změně dodavatele plynu se zpravidla s novým dodavatelem uzavírá smlouva o sdružených službách dodávky plynu. Na základě této smlouvy nám dodavatel plynu zajišťuje kompletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu.

Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu bychom měli s novým dodavatelem plynu uzavřít v dostatečném časovém předstihu, ve většině případů minimálně 18 dní, před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší podle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Pro nové smlouvy je výpovědní lhůta u smluv uzavřených na dobu neurčitou omezena zákonem maximálně na 3 měsíce. Někteří dodavatelé nabízejí výpovědní lhůtu i kratší (1 měsíc)..

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele plynu je možné dát při podpisu smlouvy vybranému obchodníkovi plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele. Obchodník pak může provést některé činnosti za nás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.

Doporučení  (převzato z webových stránek ERÚ)

 • Před samotnou změnou dodavatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynemPři hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě rovněž doporučujeme získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.
 • Informace o regulovaných cenách mohou zákazníci získat v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách plynů. Informace o cenách neregulované složky pak mohou zákazníci získat na webových stránkách jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb. Reference a další informace potřebné k rozhodnutí o změně dodavatele plynu doporučujeme sledovat v tisku a médiích, případně také na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Ať se již rozhodnete pro změnu dodavatele elektřiny a plynu, nebo ne, je důležité si uvědomit, že naše hlavní úspora peněz i energií může být zajištěna použitím méně energeticky náročných elektrospotřebičů, dobře zatepleným domem a také změnou našeho chování ve vztahu k užívání paliv a energií směrem k energetickým úsporám.

Zprostředkovatel prodeje 100% zelené energie

Svůj zájem o ekologii, firma IQenergy podporuje také zprostředkováním prodeje elektřiny, která je vyrobena ze 100% z obnovitelných zdrojů energie. Na svých webových stránkách má interaktivní kalkulátor, pro porovnání cen jednotlivých dodavatelů elektřiny, aby zákazníci věděli, pro jakou distribuční společnost se mají rozhodnout.