tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Poradenství  >  PENB (nad 700 GJ/rok), EPC

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Úvodem je vhodné si říci, že průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) není totéž, jako energetický štítek, jenž zavádí ČSN 730540-2 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla, i když jeho data jsou součástí PENB. Zpracování a používání energetického štítku není ze zákona povinné.

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (318/2012 Sb.) povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov (např. při zateplení, výměně oken,)
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží pro jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz a hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení a je podrobně upraven vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

PENB obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kdy budova ve třídě A je hodnocena nejlépe a budova ve třídě D až G je již z hlediska energetické náročnosti nevyhovující (V tomto případě musí být PENB doplněn doporučeními na zlepšení energetické náročnosti, jež jsou efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům).

PENB může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. PENB se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Povinnost zpracovat PENB a vystavit ho a na veřejně přístupném místě, mají také orgány veřejné moci a organizace jimi provozované.

Stavby, které průkaz nepotřebují:

Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m2; budovy, které jsou kulturní památkou; místa pro bohoslužby a pro náboženské účely; stavby pro rodinou rekreaci, průmyslové a výrobní provozy, dilenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700GJ za rok.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let.