tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Energetická koncepce

ENERGETICKÁ KONCEPCE

Je důležitáým dokumentem, který řeší v dlouhodobém časovém horizontu nakládání s palivy a energiemi v dané oblasti, jak při jejich výrobě, tak také při jejich využívání, s důrazem na ochranu životního prostředí, využití OZE a v souladu se záměry státní ekologické a energetické koncepce.

Pokud budete mít zájem o vypracování energetické koncepce, můžete si nechat bezplatně poradit od našeho energetického poradce, jak správně postupovat