tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Ekologická doprava  >  Vodík

Vodík

S novými požadavky týkající se ekologizace dopravy se stále častěji uvažuje o vodíkových pohonech pro všechny druhy dopravních prostředků.  Jedná se zejména o vozidla, letadla i plavidla. Zatím jsou nejvíce rozšířené vodíkové automobily a vodíkové autobusy a to v Evropě hlavně v Německu a ve Skandinávii. Je zde již i vybudována celá řada čerpacích stanic na vodík, neboť odborníci tvrdí, že vodíkový pohon má budoucnost.

V Česku je dosud pouze jedna čerpací stanice na vodík u Neratovic, kterou využívá český projekt autobusu TriHyBus.

Pro pohon vozidel může být vodík využitý dvěma způsoby. Prvním, zatím méně používaným způsobem, je použití vodíku jako paliva pro přímé spalování ve spalovacích motorech. Motor by však musel být speciálně upraven (podobně jako pro LPG a CNG a bylo by třeba zajistit bezpečné skladování vodíku ve vozidle v tekutém skupenství (teplota tekutého vodíku je -253 °C).

Druhou variantou je využití vodíkového pohonu k elektrickým nebo tzv. hybridním pohonům prostřednictvím tzv. palivových článků. Palivové články jsou zařízení, v nichž se uvolněná chemická energie mění v energii elektrickou. Fungují tedy podobně jako klasické baterie. Získaná elektřina se používá k napájení elektromotoru, obvykle společně s akumulátory. Vodíkové hybridy jsou vlastně elektromobily, ovšem místo baterií mají vodíkové články.

Testovací automobily jednotlivých výrobců už najezdily desítky tisíc kilometrů po celém světě a nyní se výrobci snaží uvést automobily do sériové výroby. Například vodíkové auto Honda FCX Clarity (jedná se o auto na vodík, které využívá místo baterií palivové články a které bylo dostupné v USA již v roce 2008) je údajně jedna z nejlepších alternativ, jak učinit dopravu ekologickou, neboť tato auta mají nulové emise, dlouhý dojezd (v řádech stovek kilometrů) a rychlé tankování (do dvou minut).