tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Ekologická doprava  >  LPG a CNG

LPG

LPG (z angl. Liquefied Petroleum Gas) je zkapalněný ropný plyn, který tvoří dva plyny, propan a butan. Jako palivo se používá do spalovacích spotřebičů již dlouhou dobu. Pro pohon automobilů se využití zejména v poslední době v zážehových motorech osobních automobilů. Někdy jde o původně benzinové, na LPG přestavěné motory, ale čím dál častěji jde již o zážehové motory, které jsou k pohonu na LPG připraveny již od výrobce.

Výhodou jsou nízké emise, které vznikající při spalování LPG a řadí se mezi ekologicky čisté palivo.

V případě, že se rozhodnete používat k pohonu auta místo benzinu či nafty propanbutanový plyn LPG, získáte řadu výhod:

 • Ve srovnání s naftou nebo benzinem je prodejní cena plynového paliva LPG nižší
 • Firemní vozidla na LPG jsou osvobozena od silniční daně.
 • Nižší hlučnost a větší klid motoru (díky vysokému oktanovému číslu 101–111)
 • Výborné mísení plynu se vzduchem
 • Úplné a úsporné spalování bez kouře
 • Na svíčkách, pístech a ventilech se neusazuje karbon
 • Dostatečně hustá síť čerpacích stanic LPG v ČR i v celé Evropě
 • Interval výměny motorového oleje je delší, protože nedochází k jeho ředění, díky LPG takto ušetříte další výdaje za olej

 

CNG 

CNG (z angl. Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn, který je používán jako palivo pro pohon motorových vozidel. Jedná se o relativně čistější alternativu,oproti benzinu a motorové naftě, ale také oproti LPG.

Přestavěné motory na CNG z dieselových motorů (ze vznětových na zážehové) snižují emise na úroveň normy Euro 5  bez nutnosti dodatečného čištění výfukových plynů s výjimkou nespálených uhlovodíků (NMHC - Non-Methane Hydrocarbons), jejichž obsah naopak naroste a bývá proto pro takové motory legislativně omezen.

Výhodou je o něco nižší cena paliva než je cena nafty, proto je provoz na CNG ekonomicky výhodnější. Měrná jednotka CNG na plnicích stanicích je kilogram. 1 kg CNG odpovídá cca 1,5 l benzínu a cca 1,3 l motorové nafty. V Česku je CNG zatím nezatíženo spotřební daní a vozidla a celé flotily s pohonem na CNG mohou uplatňovat osvobození od silniční daně.

Nevýhodami provozu CNG vozidla jsou:

 • zmenšení zavazadlového nebo nákladového prostoru, kde jsou umístěny nádrže na CNG,
 • řídká síť čerpacích stanic,
 • v Česku je povolen vjezd vozidlům s nádržemi na CNG do podzemních garáží, pokud mají instalována zařízení pro detekci úniku rizikových plynů a systém pro odvětrávání. Pokud tomu tak není, může být vjezd LPG a CNG vozidel do těchto objektů zakázán,
 • výkon motoru při pohonu na CNG většinou mírně klesne o 5 - 10 %,
 • povinné prohlídky a atestace palivové soustavy a tlakových nádrží.

CNG má nejčastější využití k pohonu městských autobusů, které mají často své vlastní plnicí stanice, někdy přístupné i pro ostatní uživatele CNG osobních vozů v okolí. Auta mohou být dvoupalivová (většina modelů na českém trhu), mají dvě nádrže - na CNG a benzín. Naproti tomu motor konstruovaný přímo pro zemní plyn (Dedicated Natural Gas Engine, DNGE) dosahuje o něco lepších parametrů než motor původně benzínový, přizpůsobený spalování zemního plynu (jiný kompresní poměr, časování rozvodů, chlazení).