tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Ekologická doprava  >  Biopaliva

Biopaliva

Snaha řady zemí o  zbavení se závislosti na ropě vede k vyššímu využívání kapalných biopaliv i ostatních možných paliv (např.LPG, CNG, Vodík) pro pohon dopravních prostředků.

Podpora biopaliv je v rámci zemí Evropské unie určována směrnicí 2003/30/ES o podpoře biopaliv a jiných paliv z obnovitelných zdrojů v dopravě a směrnicí 2003/96/ES o harmonizaci rámce Společenství pro zdanění energie a elektřiny.

Tato směrnice o biopalivech si stanovila vnitřní indikativní cíle pro využití biopaliv následovně:

2% podílu energetického obsahu biopaliv pro rok 2005

5,75% podílu energetického obsahu biopaliv pro rok 2010

10% podílu energetického obsahu biopaliv pro rok 20201

Jedná se o následující kapalná biopaliva:

Surový rostlinný olej

Vyrábí se z olejnatých semen (v České republice zejména z řepky), z nichž se získává vylisovaný olej (kolem 35% – 40% hmotnosti semene). Rostlinný olej je ve srovnání s naftou hustší, jeho viskozita je vyšší. K použití ve stávajících motorech je potřeba jeho viskozitu snížit (chemicky – výroba MEŘO – methylesteru řepkového oleje, tepelně – zahřátím rostlinného oleje se výrazně zvýší jeho tekutost).

Bionafta

Vyrábí se esterifikací, tj. substitucí metanolu (nebo etanolu) za glycerin obsažený v oleji, se získává metylester řepkového oleje (MEŘO), který má podobné vlastnosti a výhřevnost jako motorová nafta s tím, že jeho rozložitelnost v přírodě je několikrát rychlejší než u běžné nafty, což má význam pro ochranu životního prostředí, vodních zdrojů apod. Také emise jsou lepší. Pod názvem „bionafta“ se používá směs MEŘO s běžnou motorovou naftou.

Bioethanol

Vyrábí se z plodin obsahujících cukry a škrob, jako je obilí, řepa a brambory (ale i zelená travina, kukuřice) je možno biologickou fermentací a následným odstředěním a destilací získat vysokoprocentní etylalkohol (etanol), který může být použit jako doplněk do motorových pohonných hmot v poměru do 5% – 10 % bez problémů.