tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Ekologická doprava

EKOLOGICKÁ DOPRAVA

V souvislosti se zhoršováním životního prostředí vlivem automobilové dopravy a také s ubývajícími zásobami ropy, začíná ve většině civilizovaných zemí příprava na změnu v automobilovém průmyslu. Spalovací benzínové a naftové motory by měly být nahrazeny ekologičtějšími způsoby, např. elektromotory, k jejichž pohonu budou použity velkokapacitní nabíjecí baterie, nebo LPG, CNG, biopaliva, vodíkové pohony a pod. Jaké možnosti se nám v ekologické dopravě nabízejí, se dozvíte v následujících kapitolách.