tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Budovy  >  V majetku obce a města

Budovy v majetku obce a města

Každá obec či město spravuje velké množství budov, které patří do jejich majetku. Technický stav těchto budov často neodpovídá současným legislativním požadavkům a pro jejich velkou energetickou náročnost odčerpávají nemalé finanční prostředky ze státních i obecních pokladen.  Z těchto důvodů je ve veřejném zájmu jejich energetickou náročnost snížit a zlepšit i podmínky pro jejich užívání. Můžete využít našich poradenských služeb a vše potřebné zkonzultovat s našim energetickým poradcem, odborníkem na úspory energií.

Proto jsou ze zákona povinné energetické audity a povinné "tzv. štítkování budov" Jedná se o průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který slouží pro jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz a hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení a je podrobně upraven vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

PENB obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kdy budova ve třídě A je hodnocena nejlépe a budova ve třídě D až G je již z hlediska energetické náročnosti nevyhovující (V tomto případě musí být PENB doplněn doporučeními na zlepšení energetické náročnosti, jež jsou efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům).