tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Budovy

BUDOVY

Většina budov, které jsou v majetku státní správy, nesplňuje legislativní požadavky, které se týkají jejich energetické náročnosti. Proto je potřebné, na základě energetických auditů i souvisejících tepelně-technických výpočtů, tento stav změnit. Většinou se jedná o dodatečné zateplení těchto budov dle požadavků závazné ČSN 73 0540-2 a o modernizaci vytápění a teplotní a hydraulické seřízení otopných soustav.

Pokud hledáte pomoc a nevíte si rady, jak při dodatečném zateplení budov a při modernizaci otopné soustavy postupovat, můžete využít našeho poradce. 

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT