tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png

Úspory energie v obcích

Představitele obcí i měst by mělo zajímat, jak minimalizovat svoje náklady na paliva a energie a platit za ně méně obecních peněz. Nárůst cen energií v poslední době byl značný a výdaje na ně v mnoha případech ovlivnily ceny výrobků i služeb. Výhledově lze předpokládat další zvyšování cen energií, protože do konečných cen energií se promítne rovněž zahrnutí tzv. externích nákladů, kde se jedná především o náklady ekologické: na ochranu ovzduší, na čištění vod, na likvidaci  následků těžby uhlí, na podporu podílů obnovitelných zdrojů v energtickém mixu a zvyšování energetické účinnosti. Z výše uvedeného vyplývá pro spotřebitele energií  následující: pokud nechceme vydávat  za paliva a energie stále více peněz , musíme se naučit  paliva a energie správně využívat a tam kde je to možné,  musíme spotřebu paliv a energií snížit.  Další možností je začít využívat obnovitelné zdroje energie (OZE) a snažit se být energeticky nezávislý na vnějších dodavatelích energie.

V dalších kapitolách se dozvíte, jakým způsobem nejlépe postupovat, aby vaše obce nebo města, byly méně závislé na vnějších dodavatelích paliv a energie, snížily jejich spotřebu i zátěž znečištění životního prostředí.Některé technologie a služby, které Vám zde představíme, jsou ihned k dodání z našeho  E Shopu, včetně zajištění jejích instalace a servisu v místě spotřeby. Můžete také využít naše bezplatné energetické poradenství, kde vám zkušený energetický poradce poradí, jakým způsobem múžete ve vaší OBCI, MĚSTĚ dosáhnout úspory paliv, elektřiny i vody.

 

Tipy a rady jak uspořit náklady na energie v obcích a městech

Budovy

potenciál úspor v budovách


Energetická koncepce

správná strategie jako garance úspory energií