tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Tipy jak ušetřit  >  Elektřina

Elektřina

Jak a kde můžeme snížit spotřebu energií a snížit tak naše náklady? U velkých firem a výrobních závodů se neobejdeme bez energetického auditu, či energetické studie, abychom mohli zodpovědně říci, kde a jakým způsobem s úsporami elektřiny máme začít. Lze však předpokládat, že firemní energetik toky elektřiny a její spotřeby pravidelně sleduje, zapisuje a vyhodnocuje. To je první důležitý krok k úsporám, protože základním předpokladem pro snížení spotřeby energií je průběžné sledování spotřeby energií a jejich měření, protože bez těchto údajů se neobejde ani energetický audit ani energetická studie.

Důležité je mít ve firmě propracovaný energetický management, který vám pomůže snížit spotřebu elektřiny a s tím související náklady. Zainteresujte například finančně svého energetika na úsporách elektřiny. Vyplatí se vám to. Někdy pomůže snížit výdaje za elektřinu změna dodavatele elektřiny a nebo změna odběrného tarifu.

Pro menší firmy nevýrobního charakteru můžeme doporučit následující:

Zapisujte si pravidelně (nejlépe každý týden) stavy vašeho elektroměru (NT, VT). Budete  mít tak možnost  průběžně  sledovat, zda je všechno v normálu a v případě větších odchylek, zjistit jejich důvody. Pokud provedete již nějaká úsporná opatření, budete moci sledovat jejich vliv na snížení spotřeby elektřiny a umožní vám to zároveň si vypočítat náklady na energie.

Co by nás mělo zajímat při výběru nového elektrického spotřebiče?

Při nákupu nového elektrospotřebiče věnuje jistě každý z nás pozornost jeho vzhledu a nebo si všímá toho, jestli se nový přístroj hodí svými rozměry na místo toho starého.

Jen někteří z nás se ale zabývají tím, jakou spotřebu energie nový elektrospotřebič má a kolik korun nás bude stát třeba roční provoz chladničky. Nemají většinou příliš velký příkon, ale jejich trvalé celoroční provozování představuje rovněž významnou spotřebu energie.

K tomu, abychom se dokázali při nákupu nového elektrospotřebiče správně zorientovat, byl evropskou energetickou legislativou vyvinut ENERGETICKÝ ŠTÍTEK. Ten obsahuje údaje o energetické náročnosti provozu získané měřením nezávislou komisí. Tato komise při měřeních vychází ze schválených metodik podle evropské normy testování. Vzhled energetického štítku je sjednocen ve všech zemích, které přistoupily k dohodě.

Pro rychlou orientaci zákazníka jsou na štítku barevné pruhy s písmeny pro energetické třídy elektrospotřebičů A až G, kde označení A, B, C patřilo ještě nedávno mezi zařízení ÚSPORNÁ a označení E, F, G mezi méně úsporná. V současné době, by měly být elektrospotřebiče uváděné na trh, již zařazeny ve vyšší energetické třídě, než A.
To znamená minimálně A+ a vyšší. Dále jsou na energetickém štítku uvedeny údaje o spotřebě energie, výrobce a další údaje.

Jaké by měly naše kancelářské elektrospotřebiče být?

Hlavně energeticky nenáročné. To platí zejména pro spotřebiče o vyšších příkonech V současné době jsou již na trhu elektrospotřebiče s označením A+++.

Mezi přístroje o vyšších příkonech, které máme v kuchyňce patří:

 • rychlovarná konvice
 • indukční vařič
 • chladnička

Víte, že indukční vařič s vhodnou nádobou je úspornější a rychleji uvaří vodu než rychlovarná konvice?

Úspory elektřiny při chlazení a mražení potravin

 • Aby byla vaše spotřeba energie při používání chladničky a mrazničky co nejnižší, máme tu pro vás několik rad a doporučení:
 •  Zvolte si tak velkou chladničku a mrazničku, aby její prostor byl využíván alespoň na 70 %.
 • Umístěte chladničku s mrazničkou na suchém a chladnějším místě (v žádném případě ne vedle otopného tělesa).
 • Pravidelně odstraňujte námrazu, (pokud nemáte systém No-frost), protože její vrstva může zvýšit spotřebu elektřiny až o 75 %.
 • Teplotu v chladničce stačí udržovat na +5 oC a v mrazničce na -18 oC. Snížením teploty o 1 oC zvyšujete spotřebu energie o cca 6 %.
 •  Udržujte v chladničce a mrazničce přehledné uspořádání potravin, nebudete muset mít dlouho otevřená dvířka a nebudete tak plýtvat energií.

Úspory elektřiny pro umělé osvětlení

Při návrhu a realizaci osvětlení je potřebné, aby osvětlení bylo nejen estetické a účelné, ale i energeticky a ekonomicky úsporné. Energetickou spotřebu elektrického osvětlení můžeme ovlivnit zejména volbou vhodných světelných zdrojů, konstrukcí a materiálem svítidel, způsobem osvětlení, úpravou ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustavou a způsobem ovládání a regulace osvětlení.

V rámci úspor elektřiny na osvětlení se doporučuje následující:

 • Vyčistit světlečinné plochy svítidel a vyměnit vyhořelé světelné zdroje (vyšší účinnost svítidel a osvětlení, vyšší pracovní výkon)
 • vymalovat místnosti světlými barvami (zvýšení činitele odrazu světla, snížení doby provozu umělého osvětlení

Světelné zdroje

Budoucnost mají LED žárovky a LED trubice, které je možno zakoupit ze standardními závity, nebo s paticemi. Lze také zakoupit LED trubice, které mohou nahradit lineární zářivky. Konstruce LED žárovek i trubic je zaměřena na dosažení co nejnižších provozních nákladů na spotřebu elektrického proudu. Umožňují snížení spotřeby na osvětlení až o 80%. Zároveň je možno vybrat LED žárovky i trubice s různým spektrem a  teplotou podání barev. Z počátku se vyráběly pouze bílé LED diody, ale nyní lze nyní touto technologií vyrobit  prakticky všechny barvy (bez zásahu UV záření) a teploty světla, což vede k vysokému indexu  podání barev (CRI). Ten je důležitý pro oblasti náročné na zobrazení barev, hlavně v módním a šperkařském průmyslu, automobilovém průmyslu nebo při prodeji ovoce a zeleniny.

Opodstatnění při úsporách elektřiny mají také kompaktní zářivky, které nahradí klasické žárovky. Pozor však na to, že někteří citliví jedinci mohou vnímat kmitání zářivek. Také u točících strojů (soustruh), bychom měli být opatrní, protože vlivem kmitočtu (50 Hz) může zářivkové světlo, v případě, že je vybaveno klasickým předřadníkem s tlumivkou, vyvolat zdání, že se vřeteno soustruhu netočí.

Vliv ovládání osvětlovacích soustav na spotřebu elektrické energie

Ovládání osvětlovacích soustav může nejen zvýšit komfort uživatelů, ale může mít také vliv na spotřebu elektrické energie na osvětlení. Většina lidí si rozsvítí umělé osvětlení, aby měla dostatek světla pro svoji činnost, ale málo kdo osvětlení vypne, když je již nepotřebuje. Z tohoto důvodu se v praxi stále častěji využívá automatického spínání osvětlení pomocí fotočidel (v závislosti na hladině denního osvětlení) a pomocí pohybových čidel (podle pohybu osob v osvětlovaném prostoru). Osvětlení je pak v provozu pouze, když je potřeba, ale pokud svítí, tak naplno. Podle některých údajů specialistů je možné využitím kombinace fotočidel a pohybových čidel snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav o 40 až 60 %. Další možností je spojení uvedeného automatického spínání osvětlení se stmíváním. Tímto způsobem je pak možno náklady na elektrickou energii snížit až o 70 %.

Jak účelně a úsporně svítit

Účelné osvětlení znamená, že osvětlujeme jen ty místnosti a nebo jejich části, kde je osvětlení zapotřebí. Osvětlení je třeba odstupňovat podle předpokládaných činností a funkcí a přizpůsobujeme ho jejich změnám.

Nesvítíme tedy zbytečně na takovém místě a takovou intenzitou, kde to není opodstatněno. Z tohoto důvodu navrhujeme vždy soustavu svítidel a jejich zapínáním a vypínáním přizpůsobíme a regulujeme osvětlení podle toho, zda odpočíváme a chceme jen tlumené intimní osvětlení, nebo zda se věnujeme náročné pracovní činnosti , která vyžaduje vysokou úroveň osvětlení pracovní plochy nebo předmětu.

K tomuto účelu se zřizuje tzv. místní osvětlení, které zvyšuje úroveň osvětlení v daném místě. Musí být řešeno tak, aby dostatečně osvětlilo celou potřebnou plochu (například jídelní nebo pracovní stůl), ale přitom neoslňovalo ostatní uživatele místnosti.

Nejhospodárnější jsou přímá svítidla, která používáme pro intenzivní místní osvětlení a jejichž většina světelného toku je směrována na pracovní rovinu.

Pro celkové osvětlení a k vytvoření příjemné atmosféry pro odpočinek a uvolnění jsou vhodnější svítidla smíšená, s dobrým cloněním zdroje světla.

Nejméně hospodárné je nepřímé osvětlení a proto ho používáme jen vyjímečně (například pro určitý estetický záměr).

Podmínky světelné pohody spoluvytvářejí všechny plochy místnosti (stěny, strop, podlaha, ale také nábytek a jeho doplňky) a proto volíme jejich barvy ve světelných tónech, které mají vyšší stupeň světelné odraznosti.

K úsporám elektrické energie nevede snižování úrovně osvětlení, ale možnost úspor spočívá zejména v používání úsporných světelných zdrojů a svítidel s vysokou účinností, kterými jsou například již dříve zmiňované kompaktní zářivky, LED žárovky a trubice.

Úspory elektřiny při ohřevu užitkové vody

Samozřejmě nejvyšší úspory dosáhneme, pokud budeme k ohřevu užitkové vody používat  obnovitelné zdroje energie, sluneční energii a sluneční zařízení nebo

Pokud však tuto možnost nemáme, je potřebné zakoupit takový ohřívač užitkové vody, který bude zařazen v co nejlepší energetické třídě minimálně „A“ a jenž má malou měrnou tepelnou ztrátu a je kvalitně tepelně izolován.

Úspory elektřiny při vytápění

Základem je minimalizovat tepelnou ztrátu vytápěného objektu a zbytečně nepřetápět na vyšší teplotu, než je nutné. V době nepřítomnosti a nebo v noci, stačí vytápět na nižší teplotu (o dva až tři stupně nižší než je denní vytápěcí teplota).

Pokud je to možné, elektřinou nevytápějte a použijte jiný a provozně levnější zdroj tepla, například krbová kamna na kusové dřevo, dřevěné brikety a nebo pelety. Může to být doplňkový zdroj k vytápění elektřinou a nebo také úplná náhrada zdroje tepla na elektřinu. Někdy se i vyplatí zaměnit elektrický přímotopný kotel, nebo elektrické akumulační vytápění s nádržemi, za tepelné čerpadlo, které má nižší spotřebu elektřiny.

Doporučujeme, však vše nejprve dobře propočítat a porovnávat mezi sebou více variant.