tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Osvětlení LED  >  Průmyslové

Půmyslové osvětlení

Každé odvětví v průmyslu má svoje speciální požadavky na osvětlení a týká se to, jak požadavků na zrakový výkon a zrakovou pohodu, tak také konstrukce svítidel. Svítidla musí totiž mnohdy čelit agresivnímu prostředí ve výrobě a jejich odolnost a těsnost musí splňovat přísnější kritéria než je běžné. Proto je na trhu celá řada svítidel i světelných zdrojů, které dokáží tyto zvýšené nároky splnit.

Volbu svítidla a světelného zdroje bychom měli v první řadě podřídit požadavku na zrakový výkon a zrakovou pohodu. Hladiny osvětlení pro různé činnosti člověka jsou předepsány normami, předpisy nebo doporučeními. Bylo zjištěno, že nedodržováním předepsaných hodnot osvětlení se snižuje produktivita práce, roste úrazovost, nehodovost atd.

Dále je třeba se zaměřit na to, aby osvětlení bylo energeticky a ekonomicky úsporné. Energetickou spotřebu elektrického osvětlení můžeme ovlivnit zejména volbou vhodných světelných zdrojů, konstrukcí a materiálem svítidel, způsobem osvětlení, úpravou ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustavou a způsobem ovládání a regulace osvětlení.

LED svítidla

LED osvětlení je v současné době správnou volbou a úspornou náhradou za výbojkové průmyslové osvětlení. V některých případech lze dosáhnout až 70% úspory elektrické energie. Výhodou LED osvětlení je nízká teplota světelného zdroje, rychlý start světla, dlouhá životnost, vysoký účiník a rychlá doba návratnosti.

Jaké nároky je potřebné splnit při instalaci LED svítidel?                

Ve výrobních či skladovacích halách je většinou potřebné LED svítidla umísťovat do vyšších poloh. Zde však bývá vyšší teplota, což klade vysoké nároky na odvod tepla ze svítidla (proto jsou například nevhodné nejrůznější LED pásky na úzkých AL profilech). Světelný tok výše umístěných svítidel musí být směrován, neboť standardní LED svítidla by jinak neposkytovala dostatečný světelný komfort.

LED svítidla osazená v provozu jsou často vystavena prachu, vlhku, mastnotě a řadě dalších chemických a agresivních látek. Proto jsou na ně kladeny mnohem vyšší nároky na jejich odolnost a krytí.                 

Je potřebné počítat také s tím, že LED svítidla musí vydržet stálý provoz bez vypínání a nebo naopak, musí vydržet velmi časté spínání. Proto je vhodné pečlivě svítidla i zdroje vybírat podle jejich předpokládaného způsobu provozu.

LED svítidla se hodí i pro tzv. nouzové osvětlení. Moderní průmyslová svítidla, by měla být schopna, využít i napájení ze solárních fotovoltaických panelů.