tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Měření a regulace  >  Pro větrání

Měření a regulace pro větrání

Elektrické otevírání oken a světlíků pro denní větrání

Pro přirozené větrání se používají elektrické otvírače přímočaré, řetězové a ramenové, které lze ovládat pomocí: větracího tlačítka, termostatu, hydrostatu, časového ovládání, detektoru větru-deště, zařízením měření a regulace, rádiovým ovládáním.

Prostorový termostat pro ovládání ventilátorů

Pro jednoduché systémy větrání se používají prostorové termostaty, které se hodí pro ovládání ventilátorů s multifunkčními ovladači pro měření a udržení požadované teploty v místnosti. Tyto termostaty umožňují nastavit 3 rychlostní úrovně ventilátoru a mají  jednoduché uživatelské nastavení a přehledný podsvícený displej.

Kompletní řídící systémy

Pro složitější systémy větrání budov, kde se již vyžaduje sledovat celou řadu provozních parametrů, se dnes používají tzv.kompletní řídící systémy, které jsou vybaveny automatizačním systémem s multifunkčním ovládacím panelem s grafickým ukazatelem na LCD panelu.

Ty nabízejí následující funkce:

• protimrazová ochrana

• regulace otáček motoru a regulace vzduchového výkonu

• nastavení a udržení požadované teploty přívodního vzduchu

• automatické řízení by-passu

• ovládání externího oběhového čerpadla

• kontrola zanesení filtru

Vzduchotechnická jednotka je vybavena dálkovým ovládacím panelem, který poskytuje:

• starting-up/ shutdown větrací jednotky

• nastavení denního a týdenního režimu

• nastavení požadované kapacity vzduchu

• nastavení požadované teploty přiváděného vzduchu

• zobrazení teploty v místnosti

Čidlo kvality vzduchu-koncentrace CO2

Pokročilejší systémy měření a regulace, pro větrací jednotky, mají možnost řízení otáček ventilátorů na základě externího signálu, kterým může být například čidlo kvality vzduchu-koncentrace CO2 (oxidu uhličitého). Touto regulací se dá v praxi dosáhnout celkových energetických úspor (30 až 50%), jak na elektřině při provozu ventilátorů a chlazení, tak také při výrobě tepla.