tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Měření a regulace  >  Pro ohřev vody

Měření a regulace pro ohřev vody

Termostaty

Nejčastějším způsobem, jak můžeme ovládat zdroj tepla a zajistit požadovanou teplotu užitkové vody, je u akumulačních i průtočných systémů použití termostatů. U větších systémů bývá osazen provozní a havarijní termostat, který zajistí, že ani při poruše provozního termostatu nedojde k přehřátí užitkové vody. Termostaty, v případě nižší, než nastavené požadované teploty užitkové vody, spínají zdroj tepla (elektrické topné těleso, kotel na plynné nebo kapalné palivo apod.), jenž vodu ohřeje.

Termostatické směšovací ventily

Dalším důležitým regulačním prvkem bývá termostatický směšovací ventil, jenž zajišťuje bezpečnou konstantní teplotu na odběrových místech teplé vody a chrání tak spotřebitele před opařením. Lze je využít pro nejrůznější sestavy se zásobníkovými ohřívači v solárních soustavách nebo v systémech s kotli na tuhá paliva. Termostatický směšovací ventil je ovládán mechanicky

Výhody tepelných termostatických směšovacích ventilů

  • Samočinné směšování bez pohonu a spotřeby el. energie
  • Plynulá a přesná regulace teploty
  • Snadná instalace
  • U některých typů je možnost aretace do polohy proti neoprávněné      manipulaci

Třícestné směšovací ventily

Další z možností, jak zajistit požadovanou teplotu teplé užitkové vody je použití třícestného ventilu, který je ovládán pomocí servopohonu řízeného čidlem a řídící jednotkou.

Zpravidla je dodáván ucelený regulační systém od jednoho dodavatele, který dodá vše potřebné pro montáž (řídící jednotku, čidlo, servopohon, třícestný směšovací ventil).