tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Chlazení  >  Termoelektrické

Termoelektrické chlazení

Je založeno na tzv. Peltierovu jevu, ke kterému dochází v obvodu se dvěma různými sériově zapojenými vodiči, nejčastěji z vizmutu a telluridu. Pokud obvodem protéká proud, jeden spoj se ohřívá, zatímco druhý ochlazuje. Peltierovy články našly uplatnění v různých odvětvích lidské činnosti (lékařství, laboratorní zařízení, klimatizační zařízení, chladící technika).

Nejznámější je však jejich použití v přenosných chladničkách, kde hlavní  výhodou je spolehlivost, nemají žádné mechanické části, nevydávají žádné rušivé zvuky ani vibrace a pracují v každé poloze. Další výhodou, Peltierových termobaterií, je možnost soustředění chladícího nebo topného účinku na velmi malou plochu a také to, že teplota se dá regulovat změnou velikosti napájecího proudu. Baterie mají plochý tvar, takže ohřev nebo chlazení dané plochy je rovnoměrné. Také rychlost jejich odezvy na změnu napájecího proudu patří mezi jejich přednosti. Termoelektrické chlazení je zcela ekologické, neboť nepoužívá žádné chladící kapaliny a další plyny běžně používané v chladících systémech.

Nevýhodou oproti běžným kompresorovým a absorpčním agregátům je, že nedosahují takových tepelných parametrů.

Feroelektrické polární polymery

Tento způsob chlazení má údajně budoucnost, jak zjistili vědci z Pensylvánské univerzity, kteří studují nové polymerní materiály, jež by se daly použít v lednicích a klimatizačních jednotkách v pevném stavu. "Jde o první krok ve vývoji chladicích jednotek pomocí elektrického pole," Podle nich, patří budoucnost lednicím, ve kterých úlohu chladicího média přebírají feroelektrické polymery pevného skupenství. Chladničky by byly bez trubek, bez kompresorů, jen s pevnými deskami z polymeru, jež doplňují pouze vhodné výměníky tepla.

Velké naděje vkládají vědci do tzv. feroelektrických polymerů, u nichž dochází při působení elektrického napětí k výrazným teplotním změnám. Zdají se být údajně mnohem vhodnější, než v současnosti využívané polovodiče v Peltierových článcích.

Vědci zjistili, že za normálního stavu je krystalická struktura molekul feroelektrických polymerů neuspořádaná. Ovšem jakmile na ně aplikujete napětí, molekuly přejdou do vysoce uspořádaného stavu, do okolí uvolní teplo a tím se ochladí. Po vypnutí proudu se jejich molekulární struktura vrací zpátky do původního stavu (a látka tedy znovu teplo přijímá). Celý proces je možné cyklicky opakovat.