tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Chlazení  >  Solární chlazení

Sluneční chlazení

Jednou z dalších zajímavých možností využití sluneční energie je sluneční chlazení. Pro výrobu chladu se používají běžné sluneční tepelné (termické) kolektory, které používáme pro přípravu teplé vody nebo k přitápění.  Letní přebytky tepla vyrobeného slunečním zařízením se přeměňují absorpčními chladícími jednotkami na chlad. Pro výrobu chladu můžeme použít např. absorpční chladicí jednotky s uzavřeným cyklem s kapalným sorbentem, které spolupracují se slunečním zařízením následujícím způsobem:

Pomocí slunečních kolektorů se vyrobí tepelná energie, která je využita v desorbéru absorpční chladící jednotky pro vypuzení chladiva z roztoku při vysoké teplotě a tlaku. Následně se vzniklé páry chladiva srážejí v kondenzátoru a po expanzi na nízký tlak se opět vypařují ve výparníku, v němž je odebíráno teplo chladicí vodě určené pro účely chlazení. Páry chladiva jsou následně navráceny do roztoku v absorbéru, v němž se znovu srážejí. Jako pracovní látky se v uzavřeném chladícím okruhu nejčastěji využívají: LiBr/H2O (roztok/chladivo) pro teploty chladicí vody od 6 do 20 °C a H2O/NH3 (roztok/chladivo) pro teploty od -60 do 20 °C. U tohoto způsobu jsou vyžadovány relativně vysoké provozní teploty kolektorů (cca 100 až 150 °C), což upřednostňuje použití trubkových vakuových kolektorů.

Dalším ze způsobů výroby chladu je uzavřený adsorpční cyklus, který využívá pevnou látku (zeolit, silikagel) pro adsorpci chladiva (voda). Zde mohou být využity i nižší teploty (provozní teploty cyklu jsou do 80 °C) a můžeme tak použití ploché kolektory se selektivní vrstvou.

Posledním známým a používaným způsobem výroby chladu je otevřený (desikační) cyklus, při němž se používají desikační klimatizační systémy s rotačním entalpickým a rekuperačním výměníkem, jež jsou aplikací otevřeného cyklu, kde chladivem je voda v upravovaném vzduchu. V tomto procesu se čerstvý vzduch před přivedením do klimatizovaného prostoru postupně odvlhčuje, ohřívá, zvlhčuje a zchlazuje. Zde se využívá teplo ze solárních teplovzdušných kolektorů, jež slouží k regeneraci (odvlhčení) entalpického výměníku.