tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Chlazení  >  Průmyslové chlazení

Průmyslové chlazení

Pod tímto pojmem se rozumí dodávka chladicí technologie pro ochlazování kapalin především ve strojírenském, chemickém, ale i potravinářském průmyslu. Další možností použití průmyslového chlazení je v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.

Aby bylo dosaženo vyšší efektivity chladícího procesu, s ohledem na teplotu chlazené kapaliny, často se chladicí systémy doplňují o takzvané "přirozené chlazení" Free-Cooling, kdy je kapalina ochlazována teplotou okolního vzduchu a tak se snižuje  spotřeba elektrické energie. Pro odvod kondenzačního tepla je využíván okolní vzduch nebo kapalina. Chladicí jednotky mohou být rovněž doplňovány, v zájmu ekonomiky provozu a využívání odpadního tepla, systémem rekuperace.

Chladící jednotky se vyrábějí s velkým rozsahem chladících výkonů, jenž je daný velikostmi a typy používaných kompresorů a může být, v závislosti na jejich počtu, od několika kilowatt až po jednotky o výkonu několika megawatt. Provedení chladících jednotek může být venkovního nebo vnitřního charakteru, v závislosti na potřebách aplikace. Hydraulický modul pro okruh chlazené kapaliny může být součástí a může obsahovat nepřeberné varianty řešení.

Zpravidla jde o zakázkové řešení dle požadavku investora a každá aplikace umožňuje návrh stroje s maximální efektivitou provozu.

Mezi úsporné chladící technologie patří například tzv. hybridní chladiče, které přináší uživateli výhody odparného i suchého chlazení zároveň, tj. umožnit dosažení nízkých teplot chlazeného media v teplém období při minimální spotřebě vody a elektrické energie, tedy při minimálních provozních nákladech. Tyto chladiče nejen významně spoří provozní náklady, ale šetří i životní prostředí.

Další úsporu energie lze dosáhnout u chladících jednotek použitím speciálního dvoustupňového radiálního semihermetického, bezolejového kompresoru, speciálně vyvinutého pro chladivo R134a. Tento kompresor v sobě již obsahuje motor a veškeré elektrické komponenty nutné pro jeho řízení a provoz. Jeho zásadní odlišností od jiných kompresorů je to, že jsou použitá magnetická ložiska.

Celý rotor, tedy rotor motoru na společné hřídeli s oběžnými koly turbokompresoru, se otáčí na magnetickém polštáři, bez jakéhokoliv tření. Díky magnetickým ložiskům není nutné kompresor mazat olejem, jehož absence znamená, že se olejem neznečišťuje vlastní chladivo a nedochází k degradaci jeho termodynamické účinnosti dle empiricky určené křivky. Výše uvedené vlastnosti tohoto kompresoru mají za následek jeho velmi vysokou účinnost, zejména v částečném zatížení ve srovnání s jinými typy kompresorů.