tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Chlazení  >  Absorpční

Absorpční chlazení

Je využíváno především pro velké chladicí výkony a hodí se například na výrobu chladu v průmyslu, kde jsou absorpční chladící jednotky energeticky i ekonomicky efektivní a mohou se k jejich provozu použít i vysokoteplotní toky odpadového tepla. V občanské vybavenosti se absorpční chlazení používá pro potřeby klimatizace, kde na jeho provoz lze použít teplo z primárního energetického zdroje.

Absorpční chladicí jednotky používají namísto kompresoru teplo. Jedním z obvykle používaných chladicích médií je směs čpavku a vody (jiná hojně využívaná směs je tvořena bromidem lithným a vodou). Generátor obsahuje směs čpavku a vody. Po zahřátí odpadním teplem se čpavek odpaří a jeho páry jsou svedeny do kondenzátoru.

Čpavková pára kondenzuje pomocí chladicí vody a je vypuštěna přes expanzní ventil do nízkotlaké nádoby, výparníku, což způsobuje pokles teploty čpavku. Ve výparníku se čpavek odpařuje při nízké teplotě pomocí médií, která mají být chlazena.

Studená čpavková pára je vedena do nádoby absorbéru, kde se absorbuje do roztoku čpavku a vody a je čerpána zpět do generátoru. Cirkulací směsi vody a čpavku v generátoru a absorbéru se příslušná koncentrace udržuje na konstantní úrovni. Provozní účinnost absorpčních chladicích jednotek závisí na teplotě odpadního tepla a chladicí vody, čím větší je rozdíl teplot, tím lepší je účinnost.

Absorpční chladicí jednotky využívají pro svůj chod pouze 5 % elektrické energie ve srovnání s klasickými kompresorovými chladicími jednotkami, protože elektřinou jsou poháněná pouze oběhová čerpadla.

Výhodou použití absorpčních chladičů je jejich velmi tichý chod a také to, že systémem konstrukce je bezúdržbový a spolehlivý.

Investiční náklady na vybudování systému absorpčního chlazení jsou v dnešní době nepatrně vyšší než systémy s kompresním cyklem.

Absorpční chladiče lze použít i pro účely vytápění a chlazení současně použitím chladící vody procesu z absorbéru a kondenzátoru.

Nejjednodušší absorpční systém je jednostupňový systém s jedním absorbérem a jedním generátorem, jehož výhodou jsou nižší investiční náklady. Při použití vícestupňových absorbérů nebo generátorů se zvyšuje výkon samotného systému, ale rostou také investiční náklady.

Určitou nevýhodou absorpčních chladičů mohou být jejich nepatrně větší rozměry a větší váha.