tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Vytápění  >  Teplo z kogenerace

Teplo z kogenerace

Na farmách a v zemědělských areálch je často výhodné postavit bioplynovou stanici, pro kterou je vstupní surovina pro výrobu bioplynu získávána z blízkého okolí (využití odpadů z chovu hospodářských zvířat, zemědělská fytomasa).

Dodávku tepla do systémů vytápění a pro ohřev užitkové vody je výhodné mít co nejblíže ke zdroji tepla (kogenerační jednotce), abychom minimalizovali náklady do vybudování teplovodní přípojky.

Část vyrobeného tepla se spotřebuje na technologické procesy ohřev s(ubstrátu a krytí tepelných ztrát pláštěm fermentoru). Spotřeba tepla na vlastní technologii bioplynové stanice se pohybuje v rozmezí 10-30 % z celkové produkce využitelného tepla v kogenerační jednotce.

V zemědělských areálech může být kogenerační jednotka zapojena jako hlavní zdroj tepla, pokrývající převážnou část či veškerou potřebu tepelné energie. Jedná se především o vytápění a přípravu teplé vody v, halách pro chov zvířat, dílenských provozech, skladech, administrativních budovách apod.

Další možnosti využití tepla představuje například:

  • dodávka jiným odběratelům v blízkém okolí
  • pěstování skleníkových plodin s vyššími nároky na teplotu
  • sušení