tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Vytápění

VYTÁPĚNÍ

Hlavním úkolem vytápění je zajistit v objektech tepelnou pohodu při pobytu lidí i hospodářských zvířat a zároveň chránit stavbu a její technická zařízení před nízkými venkovními teplotami v topném období. K vytápění objektů nám mohou sloužit zdroje tepla uvedené v dalších kapitolách, které k výrobě tepla používají zejména obnovitelné zdroje energie (biomasu), Pokud budete potřebovat při volbě zdroje tepla na vytápění poradit, obraťte se prosím na naše odborníky, kteří vám bezplatně a kvalifikovaně zodpoví vaše dotazy (poradce EKIS). Některé zdroje tepla můžete zakoupit i v našem e-shopu. Ke všem výrobkům je zajištěna i technická podpora včetně montáže a servisu.