tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Výroba paliva z biomasy  >  Slaměné pelety a brikety

Slaměné pelety a brikety

Patří mezi biopaliva a obnovitelné zdroje energie. V zemědělských oblastech, se jedná o jednu z možností, jak si zajistit vlastní výrobou z hospodářských zbytků levné a ekologické palivo, k vytápění a k ohřevu vody.

Slaměné pelety

Nejčastěji se vyrábějí z řepkové a obilné slámy, sena, slunečnice, energetických bylin a dalších rostlinných zemědělských zbytků. Lisují se podobně jako dřevní pelety, jsou však rozměrově o něco větší (válečky o průměru 10 až 25 mm, výjimečně hranoly do průměru 40 mm, délky do 50 mm) a lehčí než dřevní pelety (s měrnou objemovou hmotností 1 až 1,2 (1,4) kg/dm3 a sypnou hmotností 550 až 600 kg/m3, mají nižší výhřevnost (16,5 až 17,5 MJ/kg) a obsah popele je oproti dřevním peletám větší
(v sušině 5 až 6 %). Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva je určen normou. Jejich hlavní výhodou je nižší cena. Na jejich spalování je potřebné mít speciální kotel a nelze je spalovat v běžném peletovém kotli.

Slaměné brikety

Vyrábí se z obdobných materiálů jako slaměné pelety mechanicky velkým tlakem, kdy jsou zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny) s obsahem 8-14 % vody do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů o průměru 40 až 100 mm, délky do 300 mm s měrnou objemovou hmotností 1 až 1,2 kg/dm3. Jejich výhřevnost je 16,5 až 17,5 MJ/kg (ze slámy olejnin až 19 MJ/kg). Obsah popele v sušině je 5 až 6 %. Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva určen normou. Na jejich spalování je potřebné mít speciální kotel a nelze je efektivně spalovat v běžném kotli.