tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Výroba paliva z biomasy  >  Rostlinné oleje

Rostlinné oleje

K výrobě kapalných biopaliv (bionafty) se nejčastěji používají  řepka olejka, slunečnice, sója, olejná palma, bavlník, podzemnice olejná, len, kukuřice, kokos, jojoba. aj. Olej se získává mechanickým lisováním. Kapalná biopaliva mají svůj základ v procesu methylesterifikace rostlinných olejů.

Rostlinné oleje mají vlastnosti výrazně odlišné od vlastností motorové nafty. Jako paliv pro vznětové motory je možno oleje využít dvěma základními způsoby:

  • rostlinný olej upravit transesterifikací nebo hydrogenací na bionaftu přímo použitelnou pro naftové motory
  • přizpůsobit naftové motory a jejich palivové příslušenství vlastnostem rostlinného oleje 

Výhody a nevýhody motorů na rostlinné oleje

Za výhody rostlinných olejů,použitých jako palivo, při provozu motorů, je v porovnání s provozem na naftu považována jejich netoxičnost, dobrá biologická odbouratelnost, jejich nesnadná zápalnost i jejich energeticky málo náročná výroba.. 

Za nevýhody lze považovat nutnost provedení potřebných úprav palivového příslušenství naftového motoru, aby se zamezilo tvorbě úsad v palivovém systému i v motoru a znehodnocování motorového oleje polymerací rostlinného oleje vyžadující kratší výměnné lhůty motorového oleje, než při provozu na naftu.

V současné době jsou rostlinné oleje jako motorová paliva využívány téměř výhradně ve formě směsných motorových naft - směsí motorové nafty s metylestery mastných kyselin rostlinných olejů.