tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Farmy  >  Výroba paliva z biomasy  >  Dřevní štěpka

Dřevní štěpka

Jedná se o biopalivo, které patří mezi obnovitelné zdroje energie, protože je nejčastěji vyrobeno z odpadu po lesní těžbě dřeva či v dřevozpracujících provozech, případně se vyrábí z cíleně pěstovaných energetických dřevin.

K výrobě dřevní štěpky z čerstvé biomasy se používají kladivové drtiče, pro výrobu jemnější frakce pak nožové štěpkovače, které mohou být i mobilní.

Výhřevnost dřevní štěpky záleží na její vlhkosti a v suchém stavu dosahuje parametrů výhřevnosti hnědého uhlí. Její vlhkost po sklizni, prováděné zejména na konci zimního období, činí zhruba 50 %. K jejímu vysušení se nejlépe hodí slunce a vítr a řádně větrané sklady. Výhřevnost dřevní štěpky je dle její vlhkosti 10 až 16,5 MJ/kg.

Využití dřevní štěpky

V teplárnách se používá jako palivo v kotlích a kogeneračních zařízeních k výrobě tepla a elektřiny. Dále se využívá ve výtopnách, které zasobují teplem obce, města a nebo zemědělské a průmyslové areály. Dřevní štěpka se využívá zejména ve výkonnějších kotlích k vytápění větších budov, nebo se také spaluje spolu s uhlím (směsné spalování) v klasických elektrárnách, což ale není již tak ekologické.

Na farmách a v zemědělských podnicích je vytápění dřevní štěpkou poměrně rozšířené, pro jeho nízké provozní náklady i možnost automatizace procesu přikládání a spalování i pro jeho ekologický provoz.